DigiInkoop

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.
Bouwsteen.png
Naam: DigiInkoop
ID:
Type: Bouwsteen

Beschrijving

DigiInkoop (voorheen Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)) is de nieuwe digitale voorziening voor de Rijksdienst en haar leveranciers om het inkoopproces efficiënter, doelmatiger, rechtmatiger en makkelijker te maken. In 2012 en 2013 wordt DigiInkoop gefaseerd ingevoerd bij de ministeries en agentschappen. DigiInkoop bestaat uit een berichtenverkeervoorziening (BVV via Digipoort) en een e-purchasingvoorziening (EPV).

Informatie

https://www.logius.nl/diensten/digiinkoop/

Opdrachtgever

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DKIMDe standaard DKIM is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DMARCDe standaard DMARC is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DNSSECDigiInkoop voldoet aan DNSSEC (zie: https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
HTTPS en HSTSDe voorziening voldoet aan HTTPS/HSTS (zie https://internet.nl/site/digiinkoop.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
IPv6 en IPv4IPv6 werd in 2016, 2017 en 2018 niet ondersteund door de hoster van DigiInkoop. Er zijn geen plannen dit te realiseren, en er is geen opdracht om dit aan te passen. (zie: https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/).voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen)
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)
DigiInkoop voldoet aan de BIR. Er is een in control statement afgegeven. Leveranciers voldoen aan ISO 27001. voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NLCIUSPer 19 april 2019 is de NLCIUS verplicht voor overheden, volgens Europese richtlijn 2014/55/EU. De SMEF 2.0 standaard wordt opgevolgd door de NLCIUS. Implementatie stond gepland voor Q2 2019. Er is gekozen voor een tijdelijke tussenoplossing om aan de Europese richtlijn te voldoen, er zijn geen concrete plannen voor implementatie, de verwachting is dat het Q2 2020 gereed is.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDF (NEN-ISO)De DigiInkoop applicatie produceert inkooporders en facturen in PDF formaat. Documenten die op logius.nl beschikbaar worden gesteld zijn in PDF/A formaat (dit zijn de documenten over de berichtenverkeerstandaarden waar DigiInkoop gebruik van maakt: https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/ubl-ohnl en https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/setu-hr-xml-ohnl).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SETU-standaardDigiInkoop ondersteunt de uitwisseling van SETU-hr-XML berichten.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SPF (Sender Policy Framework)DigiInkoop voldoet aan deze standaard (zie: https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSDigiInkoop is TLS 1.2 compliant (zie: https://internet.nl/mail/digiinkoop.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder