WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
ID: WOZ
Type: Bouwsteen
Subtype: basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/woz/

Opdrachtgever

Ministerie van Financiën

Contact

Klantenservice WOZ op de website van het Kadaster

Levering

Levering via de landelijke voorziening WOZ. Aanmelding voor aansluiting en meer informatie bij het Kadaster.

Kosten

Budgetfinanciering

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

  • Abonnementservice (Abonnementservice die een automatisch bericht afgeeft wanneer er iets verandert in de registratie van voor de afnemer van belang zijnde WOZobjecten. Alle wijzigingen worden gebeurtenisgedreven aangeleverd. Een afnemer kan zich abonneren op alle WOZ-objecten of op de gegevens van één of meer waterschappen. Abonnementservice WOZ loopt via Digilevering.)
  • Klassiek Stuf-WOZ bestand (tijdens overgangsfase) (In de overgangsfase naar de LV-WOZ (als sommige gemeenten wel en andere nog niet zijn aangesloten op de LV-WOZ) worden door de LV-WOZ nog Stuf-WOZ bestanden geleverd voor gemeenten die zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Deze overgangsfase loopt vanaf het moment dat de eerste gemeente is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ tot maximaal één jaar nadat de laatste gemeente is aangesloten.)
  • Loket voor openbare WOZ-waarde van woningen ('WOZ-viewer', openbaar) (In voorbereiding, beschikbaar vanaf 1 oktober 2016. Lijkt sterk op de BAG viewer)
  • Webapplicatie individuele bevraging (voor geautoriseerde afnemers) (Webapplicatie voor het raadplegen van gegevens van WOZ-objecten.)
  • Webservice individuele synchrone bevraging (Webservice om gegevens van een beperkt aantal WOZ-objecten af te nemen en geautomatiseerd in de eigen applicatie te verwerken. De afnemer kan een waardepeildatum specificeren. Maximaal 25 objecten per bevraging.)
  • Webservice massale bevraging (Webservice om 'grote' hoeveelheden objectgegevens af te nemen. Een afnemer kan de selectie van WOZ-objecten en de gewenste attributen definiëren in de vorm van een StUF 03.01-vraagbericht. Levertijd afhankelijk van de complexiteit van de vraag, maar meestal enkele uren.)

Toepassing standaarden

Er is geen informatie over toepassing van standaarden in deze bouwsteen opgenomen. Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen