WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

Authentieke bron voor de Onroerende Zaak belasting in Nederland. De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/woz/

Opdrachtgever

Ministerie van Financiën

Beheerder

Kadaster

Toezichthouder

Waarderingskamer

Verstrekker

Kadaster

Bronhouder

Gemeenten

Contact

Klantenservice WOZ op de website van het Kadaster

Levering

Levering via de landelijke voorziening WOZ. Aanmelding voor aansluiting en meer informatie bij het Kadaster.

Kosten

Budgetfinanciering

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

  • Abonnementservice (Abonnementservice die een automatisch bericht afgeeft wanneer er iets verandert in de registratie van voor de afnemer van belang zijnde WOZobjecten. Alle wijzigingen worden gebeurtenisgedreven aangeleverd. Een afnemer kan zich abonneren op alle WOZ-objecten of op de gegevens van één of meer waterschappen. Abonnementservice WOZ loopt via Digilevering.)
  • Klassiek Stuf-WOZ bestand (tijdens overgangsfase) (In de overgangsfase naar de LV-WOZ (als sommige gemeenten wel en andere nog niet zijn aangesloten op de LV-WOZ) worden door de LV-WOZ nog Stuf-WOZ bestanden geleverd voor gemeenten die zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Deze overgangsfase loopt vanaf het moment dat de eerste gemeente is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ tot maximaal één jaar nadat de laatste gemeente is aangesloten.)
  • Loket voor openbare WOZ-waarde van woningen ('WOZ-viewer', openbaar) (In voorbereiding, beschikbaar vanaf 1 oktober 2016. Lijkt sterk op de BAG viewer)
  • Webapplicatie individuele bevraging (voor geautoriseerde afnemers) (Webapplicatie voor het raadplegen van gegevens van WOZ-objecten.)
  • Webservice individuele synchrone bevraging (Webservice om gegevens van een beperkt aantal WOZ-objecten af te nemen en geautomatiseerd in de eigen applicatie te verwerken. De afnemer kan een waardepeildatum specificeren. Maximaal 25 objecten per bevraging.)
  • Webservice massale bevraging (Webservice om 'grote' hoeveelheden objectgegevens af te nemen. Een afnemer kan de selectie van WOZ-objecten en de gewenste attributen definiëren in de vorm van een StUF 03.01-vraagbericht. Levertijd afhankelijk van de complexiteit van de vraag, maar meestal enkele uren.)

Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: Stelsel van Basisregistraties, GDI-Architectuur

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DKIMHet Kadaster voldoet aan DKIM.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DMARCDeze standaard is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DNSSECDe website www.kadaster.nl ondersteunt DNSSEC (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigikoppelingVrijwel alle koppelingen met afnemers, andere basisregistraties en evt. front-office systemen worden gelegd op basis van Digikoppeling:
  • de koppelingen voor het aanleveren van gegevens aan LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT zijn gebaseerd op Digikoppeling standaarden;
  • het aanleveren door bronhouders (o.a. notariaat) van gegevens aan de BRK is niet gebaseerd op Digikoppeling;
  • de koppelingen voor het verkrijgen van informatie van gegevens uit LV BAG en LV WOZ en BRK zijn gebaseerd op Digikoppeling.
Daarnaast kan informatie uit LV’s worden verkregen via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) die gebruik maakt van de Open GEO-standaarden. Ook de informatie uit de BRT wordt op deze wijze geleverd. Gegevens uit de BGT zijn beschikbaar via PDOK.
voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)Het Kadaster voldoet aan de Webrichtlijnen en heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Geo-StandaardenNaast de INSPIRE richtlijnen, maakt het Kadaster gebruik van NEN3610 en de meest gangbare Geo standaarden voor de betreffende basisregistraties.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
HTTPS en HSTSHTTPS en HSTS zijn deels geïmplementeerd. (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/) Eerdere planningen voor volledige implementatie in Q1 en Q4 2018 zijn niet gehaald. HSTS is inmiddels op de meeste Kadaster endpoints geïmplementeerd. Er is een beperkte set aan Digikoppeling gerelateerde content (schema’s) die nog niet over kunnen naar HTTPS en HSTS. Er is nog geen duidelijke planning voor.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
IPv6 en IPv4Zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund door het Kadaster (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
Het Kadaster is gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001 en hanteert 27002. Het Handboek Beveiliging Kadaster is volledig op de BIR gebaseerd. In het jaarverslag is een in control statement opgenomen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NLCIUSInvoering van elektronisch factureren is zowel 2018 als in 2019 onderhanden en daarop zal gebruik gemaakt gaan worden van de NLCIUS standaard.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OpenAPI SpecificationDeze standaard is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDF (NEN-ISO)Uittreksels worden verstrekt in PDF 1.4-formaat. Databestanden worden vooral in GML uitgewisseld. GML is een standaard XML-formaat voor Geo-data, gebaseerd op de Geo-standaarden. Afnemers melden geen problemen met het huidige PDF formaat. Daarom geeft het Kadaster geen prioriteit aan het vervangen van PDF 1.4. Voor het archiveren van kennisgevingen wordt gebruik gemaakt van PDF/A-1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SKOSHet Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.basisregistraties.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.basisregistraties.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS. Voor de WOZ moet deze slag nog worden gemaakt. (4 van de 5 BR’s). Hiervoor is nog geen planning. Het Kadaster is alleen verantwoordelijk voor de hosting en het technisch beheer van de LV-WOZ de verantwoordelijkheid voor de implementatie van SKOS ligt bij de Waarderingskamer. Voor zover bij het Kadaster bekend is er geen planning voor de implementatie van SKOS voor de LV-WOZ.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SPFSPF is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/kadaster.nl/ ).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
STARTTLS en DANESTARTTLS is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/). Eerdere planningen voor implementatie van DANE per Q1 2018 en later Q1 2019 zijn niet gehaald. De verhuizing van het mail domein is vertraagd, waarbij opgemerkt moet worden dat de bestemming, in dit geval Microsoft, geen planning heeft voor de implementatie van DANE.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
StUFHet Kadaster maakt deels gebruik van StUF en is deels volgens de Geo-standaarden (GML) opgemaakt. StUF wordt gebruikt voor aanlevering van bronhouder naar LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT. WOZ en BGT worden ook geleverd in StUF.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSDeze standaard wordt volledig door het Kadaster ondersteund (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/ ).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder