WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
ID: WOZ
Type: Bouwsteen
Subtype: basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/woz/

Opdrachtgever

Ministerie van Financiën

Contact

Klantenservice WOZ op de website van het Kadaster

Levering

Levering via de landelijke voorziening WOZ. Aanmelding voor aansluiting en meer informatie bij het Kadaster.

Kosten

Budgetfinanciering

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

  • Abonnementservice (Abonnementservice die een automatisch bericht afgeeft wanneer er iets verandert in de registratie van voor de afnemer van belang zijnde WOZobjecten. Alle wijzigingen worden gebeurtenisgedreven aangeleverd. Een afnemer kan zich abonneren op alle WOZ-objecten of op de gegevens van één of meer waterschappen. Abonnementservice WOZ loopt via Digilevering.)
  • Klassiek Stuf-WOZ bestand (tijdens overgangsfase) (In de overgangsfase naar de LV-WOZ (als sommige gemeenten wel en andere nog niet zijn aangesloten op de LV-WOZ) worden door de LV-WOZ nog Stuf-WOZ bestanden geleverd voor gemeenten die zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. Deze overgangsfase loopt vanaf het moment dat de eerste gemeente is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ tot maximaal één jaar nadat de laatste gemeente is aangesloten.)
  • Loket voor openbare WOZ-waarde van woningen ('WOZ-viewer', openbaar) (In voorbereiding, beschikbaar vanaf 1 oktober 2016. Lijkt sterk op de BAG viewer)
  • Webapplicatie individuele bevraging (voor geautoriseerde afnemers) (Webapplicatie voor het raadplegen van gegevens van WOZ-objecten.)
  • Webservice individuele synchrone bevraging (Webservice om gegevens van een beperkt aantal WOZ-objecten af te nemen en geautomatiseerd in de eigen applicatie te verwerken. De afnemer kan een waardepeildatum specificeren. Maximaal 25 objecten per bevraging.)
  • Webservice massale bevraging (Webservice om 'grote' hoeveelheden objectgegevens af te nemen. Een afnemer kan de selectie van WOZ-objecten en de gewenste attributen definiëren in de vorm van een StUF 03.01-vraagbericht. Levertijd afhankelijk van de complexiteit van de vraag, maar meestal enkele uren.)

Toepassing standaarden

Standaard Toelichting Oordeel Relevantie Volgens bron Gepubliceerd op
DKIM De implementatie van DKIM wordt is 8 september 2017 afgerond. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DNSSEC De website www.kadaster.nl ondersteunt DNSSEC (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074) voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digikoppeling (Standaarden) Vrijwel alle koppelingen met afnemers, andere basisregistraties en evtl. front-office systemen worden gelegd op basis van Digikoppeling:
  • de koppelingen voor het aanleveren van gegevens aan LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT zijn gebaseerd op Digikoppeling standaarden;
  • het aanleveren door bronhouders (o.a. notariaat) van gegevens aan de BRK is niet gebaseerd op Digikoppeling;
  • de koppelingen voor het verkrijgen van informatie van gegevens uit LV BAG en LV WOZ en BRK zijn gebaseerd op Digikoppeling.
Daarnaast kan informatie uit LV's worden verkregen via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) die gebruik maakt van de Open GEO-standaarden. Ook de informatie uit de BRT wordt op deze wijze geleverd. Gegevens uit de BGT zijn beschikbaar via PDOK.
voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) Het Kadaster voldeed vorig jaar al aan de Webrichtlijnen en heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Geo-standaarden Naast de INSPIRE richtlijnen, maakt het Kadaster gebruik van NEN3610 en de meest gangbare Geo standaarden voor de betreffende basisregistraties. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
HTTPS en HSTS HTTPS is correct geconfigureerd (en wordt afgedwongen) en alleen HSTS ontbreekt nog (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074). Dit wordt na 8 september opgepakt, met verwachte implementatie per Q1 2018. gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
IPv6 en IPv4 Zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund door het Kadaster. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074) voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
PDF 1.7
PDF/A-1
PDF/A-2
Uittreksels worden verstrekt in PDF 1.4-formaat. Databestanden worden vooral in GML uitgewisseld. GML is een standaard XML-formaat voor Geo-data, gebaseerd op de Geo-standaarden. Afnemers melden geen problemen met het huidige PDF formaat. Daarom geeft het Kadaster geen prioriteit aan het vervangen van PDF 1.4. Voor het archiveren van kennisgevingen wordt gebruik gemaakt van PDF/A-1. voldoet deels van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
SKOS (Simple Knowledge Organization System) Het Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.kadaster.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.kadaster.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS. Voor de WOZ moet deze slag nog worden gemaakt. (4 van de 5 BR's) voldoet deels van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
SPF (Sender Policy Framework) Is geïmplementeerd per 8 september. (zie https://internet.nl/mail/kadaster.nl/36502) voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
STARTTLS en DANE STARTTLS is geïmplementeerd, maar DANE wordt na 8 september opgepakt, met verwachte implementatie per Q1 2018. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074) gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
StUF Het Kadaster maakt deels gebruik van StUF en is deels volgens de Geo-standaarden (GML) opgemaakt. StUF wordt gebruikt voor aanlevering van bronhouder naar LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT. WOZ en BGT worden ook geleverd in StUF. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
TLS Deze standaard wordt volledig door het Kadaster ondersteund. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074) voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen