P-Direkt

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Beschrijving

Dit is een Rijksvoorziening, tijdelijk opgenomen in de NORA om de relaties met standaarden aan te kunnen geven. Meer informatie over P-Direkt vind je in de EAR op de pagina http://www.earonline.nl/index.php/P-Direkt

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
Ades Baseline ProfilesDe implementatie van deze standaard is nog niet gestart en hiervoor is nog geen concrete planning.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BWBAlle verwijzingen naar wetten worden conform de BWB-standaard gemaakt. De redactie heeft de richtlijn dat ze altijd op deze manier handelt bij verwijzingen naar wetsteksten of andere regels en richtlijnen die op wetten.overheid.nl te vinden zijn. voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DKIMP-Direkt maakt gebruik van de mailservers van SSC-ICT, onder andere voor het versturen van de loonstroken aan de medewerkers. Het initiatief voor de adoptie van dit soort standaarden ligt dan ook bij SSC-ICT. Navraag bij SSC-ICT leert dat DKIM actief gemaakt is voor deze mailservice van P-Direkt. voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DMARCDe Rijksbrede mail voorziening waarvan P-Direkt gebruik maakt, ondersteunt DMARC.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DNSSECOp de Haagse ring maakt het netwerk van SSC-ICT, waar P-Direkt gebruik van maakt, geen gebruik van DNSSEC.

Ook hier geldt dat P-Direkt een afnemer is van een Rijksbrede dienstverlening en het initiatief voor het implementeren van DNSSEC bij de SSC-ICT ligt. DNSSEC is nog niet geïmplementeerd binnen SSC-ICT en dus ook niet op het P-Direkt Self Service portaal.

Op de externe website www.p-direkt.nl is DNSSEC wel geïmplementeerd.
voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigikoppelingP-Direkt heeft vele interfaces met partijen binnen de overheid, Identity management, hr-data, arbo-diensten, ziekmeldingen, koppelingen met BD.

Het salarisverwerkingssysteem werkt op basis van Digikoppeling. Alle nieuwe koppelingen die P-Direkt ontwikkelt, worden gebouwd op basis van Digikoppeling. Richting 2018 migreert de voorziening naar de rijksdatacenters, Digikoppeling krijgt dan een nog belangrijkere rol. 

Nieuwe interfaces zoals TEM2W, IDM2 en de ARBO interface zijn conform Digikoppeling 2.0.
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)Het Portal is nog altijd in ontwikkeling. Er is op dit portal nog geen Webrichtlijnen toets geweest. P-Direkt is zich ervan bewust dat er nog geen volledige compliancy is met de Webrichtlijnen. P-Direkt is in het proces van de impactanalyse van het (tijdelijke) besluit Digitoegankelijk. Hieruit vloeit voor P-Direkt de eis voort om te voldoen aan WCAG 2.x. Voor nieuwe websites streeft P-direkt naar implementatie voor 23 september 2019. Bestaande websites hoopt P-direkt voor 23 september 2020 te hebben omgebouwd. De 2 mobiele apps zijn aangepast voor 23 juni 2021.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
HTTPS en HSTSHTTPS is 100% doorgevoerd voor alle communicatie met klanten. HSTS is volledig geïmplementeerd op de interne en externe site van P-Direkt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
IPv6 en IPv4De P-Direkt omgeving, draaiend in de ODC Rijswijk omgeving en beheert door SSC-ICT, is gebaseerd op IPv4. ODC Rijswijk en Haagse Ring (het koppelnetwerk waar P-Direkt gebruik van maakt) ondersteunt geen IPv6.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
De hosting van de dienstverleningssystemen van P-Direkt voldoet aan de BIR (BIR compliancy is integraal onderdeel van de inrichting van het Overheids Data Center, en als zodanig daarmee ook voor P-Direkt).

Daarmee wordt indirect voldaan aan NEN-ISO/IEC 27001/27002, de BIR is immers gebaseerd op NEN-ISO/IEC 27001/27002, aangevuld met overheidsspecifieke maatregelen.

In Q2 2019 is in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een project gestart om volledig Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), en daarmee NEN-ISO/IEC 27001/27002 compliant te zijn. Verwachtte afronding is eind 2019, begin 2020. Een aantal P-Direkt systemen, inclusief beheerorganisatie voldoet inmiddels aan de BIO. 
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODFVeel brieven die automatisch gegenereerd worden, worden in Word gemaakt en naar managers verstuurd, die deze dan zelf nog aanpassen.

P-Direkt gebruikt .doc(x), omdat dit voor de doelgroep het meest gangbaar is. 

De ontvanger van de brieven zou dit zelf moeten omzetten met de aanwezige KA software die ODF ondersteunt. In het proces dat brieven genereert is het niet mogelijk ODF bestanden te genereren. 
voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDF (NEN-ISO)De meeste zaken die het digitale personeelsdossier ingaan zijn PFDA/1. Sinds de ingebruikname van de nieuwe versie van het Document/Record Management Systeem worden ook de loonstroken opgeslagen in PDF A/1 formaat.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SAMLP-Direkt gebruikt SAML om Single Sign-On in te vullen. Verbinding naar de kerndepartementen is gelegd, maar een gedeelte van de rijksambtenaren van onderliggende organisatieonderdelen, moeten nog handmatig inloggen.
P-Direkt heeft met de kerndepartementen de afspraak gemaakt dat de kerndepartementen verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de Single Sign-on functie bij de onderliggende organisatieonderdelen. 
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SPFSPF is geïmplementeerd door de beheerder van de maildienst (in het geval van P-Direkt is dat SSC-ICT). voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
STARTTLS en DANESTARTTLS en DANE zijn van toepassing. STARTTLS is wel geïmplementeerd op de Rijks Mail Relay, DANE niet.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSAlle diensten van P-Direkt die door middel van HTTP worden ontsloten, worden aangeboden via TLS v1.0, v1.1 en v1.2.  voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder