ODF (Open Document Format) 1.2

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: ODF (Open Document Format) 1.2
ID: Open Document Format
Type: Standaard
PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified): 2012/01/11

Standaard voor tekstdocumenten, (vector-)tekeningen, presentaties en rekenbladen (spreadsheets).
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: Uitwisseling van reviseerbare documenten
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
Doc-DirektVoor bewerkbare documenten wordt alleen .doc-formaat gebruikt. Er zijn geen plannen ODF te gebruiken.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)De DWR Next client wordt geleverd met zowel Libreoffice 5.0 als Office 2016. Beide softwaresuites ondersteunen het lezen en schrijven van ODF bestanden.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
ODC-NoordIn de operatie van ODC-Noord wordt over het algemeen gebruik gemaakt van documenten in ODF-formaat. Vanwege opmaak- en interoperabiliteitsproblemen wordt dit voor communicatie met externen beperkt gebruikt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
P-DirektVeel brieven die automatisch gegenereerd worden, worden in Word gemaakt en naar managers verstuurd, die deze dan zelf nog aanpassen. P-Direkt gebruikt .doc, omdat dit voor de doelgroep het meest gangbaar is. De ontvanger van de brieven zou dit zelf moeten omzetten met de aanwezige KA software die ODF ondersteunt. Het proces dat brieven genereert is het niet mogelijk ODF bestanden te genereren.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Rijksoverheid.nlHet CMS van het Platform Rijksoverheid Online accepteert slechts PDF en ODF (open standaard) formaten. Er zijn wel 'legacy'-bestanden in alleen .doc of .xls formaat. Nieuwe documenten zijn echter altijd tenminste in PDF- of indien bewerkbaar, in ODF-formaat beschikbaar. De PDF-generator die men gebruikt is goed voor het leeuwendeel van de PDF's op de website en genereert PDF-bestanden in PDF/A-1a.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
RijksportaalODF wordt ondersteund: ODF-bestanden kunnen geüpload en gedownload worden en de inhoud van ODF-bestanden kan door de zoekmachine worden geïndexeerd. Naast ODF worden op het Rijksportaal ook andere documentformaten gebruikt; het gebruik van ODF wordt niet afgedwongen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden