MIM (Metamodel voor informatiemodellen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


FS:MIM

Standaard.png
Naam: MIM (Metamodel voor informatiemodellen)
ID: MIM
Type: Standaard
PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified): 2020/02/27
Versie: 1.1
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl

Een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen. Het voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Bijzonder aan het MIM-model is dat we afspraken maken die over meerdere bestuurslagen heen gaan.

Dit model heette eerder het "KKG model".

De expertgroep Gegevensmanagement van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur heeft voor het thema Gegevensmanagement het MIM gebruikt als voorzet voor een gemeenschappelijke taal waarin we gegevenswoordenboeken, informatiemodellen etc. kunnen beschrijven. Zie Wat is een gegevenswoordenboek? voor meer informatie hierover.
Voor een aantal gegevenswoordenboeken is een dergelijke beschrijving op basis van het conceptueel framework van het MIM gemaakt:

MIM toegepast op de Informatiezuil van de Immigratie- en naturalisatiedienst
MIM toegepast op Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen
MIM toegepast op het Canoniek Datamodel van de Strafrechtsketen
MIM toegepast op Thesaurus Zorg en Welzijn
MIM toegepast op het Kernmodel Onderwijsinformatie en het Register Instellingen en Opleidingen

Versie 1.1

Op 27 februari 2020 is een update van MIM gepubliceerd, nieuwsbericht. In de bijgewerkte versie, 1.1, zijn meer dan 50 eisen en wensen opgepakt die tijdens de consultatieperiode door het werkveld zijn aangedragen. De grootste uitbreiding is de mogelijkheid om MIM nu ook uit te kunnen drukken in Linked Data. In de documentatie vind je een versielog waarin de wijzigingen staan beschreven. Officiële vaststelling van deze versie volgt nog.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: informatiemodellering
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Publieke sector

Gegevensmanagement, Semantiek

Meer informatie