MIM (Metamodel voor informatiemodellen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


FS:MIM

Standaard.png
Naam: MIM (Metamodel voor informatiemodellen)
ID: MIM
Type: Standaard
Publicatiedatum: 2019/06/20
Versie: 1.0.1
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl

Een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen. Het voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Bijzonder aan het MIM-model is dat we afspraken maken die over meerdere bestuurslagen heen gaan.

Dit model heette eerder het "KKG model".

De expertgroep Gegevensmanagement van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur heeft voor het thema GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. het MIM gebruikt als voorzet voor een gemeenschappelijke taal waarin we gegevenswoordenboeken, informatiemodellen etc. kunnen beschrijven. Zie Wat is een gegevenswoordenboek? voor meer informatie hierover.
Voor een aantal gegevenswoordenboeken is een dergelijke beschrijving op basis van het conceptueel framework van het MIM gemaakt:

MIM toegepast op de Informatiezuil van de Immigratie- en naturalisatiedienst
MIM toegepast op Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen
MIM toegepast op het Canoniek Datamodel van de Strafrechtsketen
MIM toegepast op Thesaurus Zorg en Welzijn
MIM toegepast op het Kernmodel Onderwijsinformatie en het Register Instellingen en OpleidingenWaar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: informatiemodellering
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Publieke sector

Gegevensmanagement, Semantiek

Meer informatie