MIM toegepast op het Canoniek Datamodel van de Strafrechtsketen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Thema's
Contact
Jacob Molenaar
jacob@jacobmolenaar.nl
Status
Actueel
Auteurs

Marcia van Oploo, Martijn van Wisse, Jacob Molenaar

Het Canoniek Datamodel Strafrechtketen (CDM SRK, alleen toegankelijk voor gebruikers van Rijksweb) is een product van de Justitiële Informatiedienst en wordt gebruikt binnen de strafrechtsketen (Min. J&V, Raad van State, Raad voor de Rechtspraak), Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, etc.). Het canoniek datamodel van de strafrechtketen is het standaard gehanteerde gegevensmodel voor de ketenpartners waarin definities en structuur voor de uitwisseling van gegevens zijn vastgelegd. Het CDM SRK bestaat uit drie onderdelen:

  • Conceptueel model
Globale beschrijving en visualisering van concepten en processen in de strafrechtsketen bedoeld voor inhoudsspecialisten uit de keten.
  • Logisch model
Formele beschrijving van entiteiten die worden gebruikt in informatie-uitwisseling binnen de strafrechtsketen en hun onderlinge relaties met behulp van de Uniform Modeling Language-standaard (UML). Het logisch model is een vertaling van het conceptueel model en is bedoeld voor informatiearchitecten.
  • Gegevenswoordenboek Strafrechtketen
Vertaling van het logisch model in een op berichtenverkeer gericht toepassingsmodel met behulp van de Core Component Technical Specification-standaard (CCTS). Dit logisch model is bedoeld voor analisten die berichtenverkeer ontwerpen.

Wanneer we proberen de verschillende onderdelen van het CDM SRK te analyseren met behulp van het metamodel van het MIM, ontstaat het volgende beeld:

de afbeelding toont een schematische weergave van het conceptueel datamotel strafrechtketen (CDM SRK) met op de achtergrond het MIM-model. Te zien is dat het CDM SRK bestaat uit een conceptueel model, gevolgd door een logisch model, waar het gegevenswoordenboek Strafrechtketen uit voorkomt met als onderdelen Betekenissen en Logisch model, waar tot slot berichtenboeken uit voortkomen.

Het CDM SRK bestaat in MIM-termen uit een conceptueel informatiemodel, een logisch informatiemodel op basis van UML en een van dat logisch informatiemodel afgeleid tweede logisch informatiemodel op basis van CCTS voor het ontwikkelen van technische datamodellen ten behoeve van berichtenverkeer tussen informatiesystemen van ketenpartners in de strafrechtsketen (berichtenboeken). Dat model, dat Justid het Gegevenswoordenboek Strafrechtketen noemt, heeft ook trekken van een begrippenmodel, omdat het de betekenissen van de verschillende entiteiten bevat. Als begrippenmodel is het Gegevenswoordenboek Strafrechtketen echter veel minder ontwikkeld, omdat het niet een op SKOS georiënteerde uitwerking van alle begrippen bevat (altlabels, definities, omschrijvingen, SKOS-relaties, etc.). Dat is ook het verschil met het Gegevenswoordenboek Migratieketen, waarin dit semantische karakter juist dominant is.