Begrippenkader gegevensmanagement

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.

Onderdeel van Gegevensmanagement.

Status: 1.0 - eerste publieke versie
Auteurs: redactie
Feedback pagina: nora@ictu.nl
Binnen het thema Gegevensmanagement zijn een aantal begrippen benoemd die van belang zijn voor het begrijpen van de teksten en het goed inrichten van gegevensmanagement in de eigen organisatie. Deze begrippen zijn ook terug te vinden in het algemene begrippenkader van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, maar voor het gemak hebben we ze op deze pagina onder elkaar gezet.

Van elk begrip staat hieronder achtereenvolgens de term zelf (als link), de betekenis of werkdefinitie in tekst en (tussen haakjes) de bron of het gremium dat ze heeft vastgesteld. Staat er niets tussen haakjes dan is het begrip (nog) niet formeel vastgesteld.

NB: bij veel begrippen is extra informatie opgenomen, zoals de bron, relaties met andere begrippen of een extra toelichting. Klik op de link om deze weer te geven.Begrippen Gegevensmanagement