Gegevensmanagement (begrip)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur


Beschrijving: Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteitalle aspecten van gegevens die voor de afnemer van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemer verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegeven dat slechts indicatief is als de afnemer dat wenst. en beschikbaarheid te realiseren.

Bron: diverse
Vastgesteld in: Expertgroep GegevensmanagementWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee


Dit is een werkdefinitie, vastgesteld door de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Expertgroep Gegevensmanagement. Het doel is niet om allesomvattend te zijn, maar om in de praktijk aan de slag te kunnen.

Verwante begrippen

  • integraal:
  • beheerst:
  • verwerken:
  • gegevens:
  • in een organisatie:
  • zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau:
  • gewenste kwaliteit: alle aspecten van gegevens die voor de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat dat slechts indicatief is als de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. dat wenst.
  • beschikbaarheid:

    Bronnen

De basis voor de werkdefinitie ligt in de praktijkervaring in verschillende overheidsorganisaties, gecombineerd met bestaande definities:

Bron Definitie
DAMA-DMBOK Guide (Data Management Body of Knowledge) Data management is the development, execution and supervision of plans, policies, programs and practices that control, protect, deliver and enhance the value of data and information assets.
ASL BiSL Foundation Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten die ertoe leiden dat een organisatie [of keten] op het juiste moment over de benodigde gegevens beschikt.
GEMMA katern gegevensmanagement Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.
Handreiking gegevensmanagement Operatie NUP Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de organisatie op het juiste moment over de benodigde gegevens te beschikken
artikel 'Naar winstgevend gegevensmanagement,' Informatie november 2013 Beheersen en besturen van processen gericht op de tijdige beschikbaarheid van gegevens ten behoeve van de informatievoorziening en ter voldoening aan externe eisen.
Media:Gegevenskwaliteit in de Omgevingswet 1.0.pdf Gegevenskwaliteit in de omgevingswet: een raamwerk voor gegevens en informatieproducten. Versie 1.0 Definitief 23-02-2018.