Erfgoedstandaard

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Aanbevolen
Naam
Erfgoedstandaard
ID
Type

Standaard

Wijzigingsdatum
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: Erfgoedstandaard


  • Nut: Gemeenten zijn (naast de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincies) bronhouder van erfgoedgegevens, zowel met betrekking tot beschermd erfgoed als erfgoed dat is geïnventariseerd of waarvan wordt verwacht dat het van belang is uit oogpunt van cultuurhistorie.

De Erfgoedstandaard biedt de mogelijkheid dat gemeenten hun erfgoedinformatie zo ontsluiten dat deze vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet op een eenduidige manier kan worden bevraagd. Deze eenduidigheid geeft gemeenten handvatten in het opzetten van de erfgoedregistratie, zodat deze gegevens eenduidig kunnen worden vastgelegd en ook gedeeld kunnen worden.

  • Werking: De Erfgoedstandaard is een gestandaardiseerd gegevenswoordenboek (data dictionary) ten behoeve van erfgoedregistraties. Door toepassing van de Erfgoedstandaard worden gegevens over erfgoed (open data) op gestandaardiseerde wijze en volgens eenduidige definities toegankelijk en uitwisselbaar.

De standaard beschrijft een informatiemodel voor vastlegging van relevante gegevens met betrekking tot Erfgoed, maar omvat geen specificatie van een technische vorm of representatie van het model.


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: De Erfgoedstandaard kan worden toegepast bij het vastleggen en uitwisselen van data met betrekking tot het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed (objecten en structuren met een zekere of verwachte cultuurhistorische waarde) in de fysieke omgeving.
  • Organisatorisch werkingsgebied:

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden - Aanbevolen