DigiD

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

Een voorziening waarmee overheidsorganisaties en publieke dienstverleners online de identiteit van burgers kunnen vaststellen. DigiD zorgt ervoor dat burgers betrouwbaar zaken kunnen doen met overheidsorganisaties en publieke dienstverleners via hun websites. Logt een burger met zijn persoonlijke DigiD in? Dan krijgt de overheidsorganisatie c.q. publieke dienstverlener via DigiD het Burgerservicenummer (BSN) teruggekoppeld. Zo weten ze precies met wie ze te maken hebben, en kunnen ze direct nagaan welke informatie ze al hebben over een persoon voor een goede persoonlijke dienstverlening.

Zie ook naar 1 standaard voor een digitale identiteit

Informatie

https://www.logius.nl/diensten/digid

Opdrachtgever

Beheerder

Logius


Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: Identificatie en authenticatie

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DKIMDigiD mail wordt verstuurd met een DKIM signature (zie: https://internet.nl/mail/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DMARCDMARC is voor DigiD geconfigureerd als een van de anti-phishing maatregelen (zie: https://internet.nl/mail/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DNSSECDNSSEC is doorgevoerd in de domeinen (DNS-zone) van DigiD en operationeel. Ook de mailservers voldoen aan de standaard (zie: https://internet.nl/site/digid.nl/ en https://internet.nl/mail/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)DigiD voldoet aan de WR2-AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl ( zie https://www.digid.nl/toegankelijkheid). Het certificaat is een jaar geldig. Inspectiedatum is 22 december 2017.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)DigiD heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de websites en mobiele apps. Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm (Status B) maar er zijn verbetermaatregelen benoemd en er is een planning hiervoor gemaakt. DigiD is daarom in control over de toegankelijkheid van de websites en mobiele apps. (zie de diverse verklaringen van DigiD op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=digid)voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
HTTPS en HSTSDigiD maakt gebruik van HTTPS voor de communicatie tussen clients (zoals browsers) en servers. Verder ondersteunt DigiD de HSTS-policy met een geldigheidsduur van 1 jaar (zie: https://internet.nl/site/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
IPv6 en IPv4Het domein DigiD.nl is via IPv4 en IPv6 toegankelijk. Ook het mailverkeer verloopt via IPv4 en IPv6 (zie https://internet.nl/mail/digid.nl/ en https://internet.nl/site/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
Op de Rijksoverheid is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van toepassing die is gebaseerd op NEN-ISO27001/2. Logius verantwoordt zich over deze norm aan het kerndepartement (BZK).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
RPKIDe Logius voorziening DigiD is aangesloten op IP-reeksen die ontsloten worden via leveranciers uit het raamcontract ON2013. Deze IP-reeksen voldoen aan RPKI.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
SAMLDigiD biedt afnemers een SAML-koppelvlak aan om authenticaties uit te kunnen voeren. Wanneer de afnemer “single sign on” wil gebruiken is dit alleen mogelijk via het SAML-koppelvlak. De SAML- koppelvlakspecificaties van DigiD zijn gepubliceerd op de website van Logius (zie: https://logius.nl/diensten/digid/documentatie/koppelvlakspecificatie-digid-saml-authenticatie)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
SPFSPF is relevant voor DigiD bij het verzenden van mails vanuit DigiD , en DigiD voldoet ook aan deze standaard (zie: https://internet.nl/mail/digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
STARTTLS en DANEDe mailservers van DigiD passen STARTTLS en DANE toe (zie: https://internet.nl/mail/digid.nl/). Vanwege ondersteuning van oudere e-mailservers is een risicoafweging gemaakt om de TLS-versies 1.0 en 1.1 inclusief bepaalde ciphersuites te blijven aanbieden, zolang dit niet direct onveilig is voor de mailservers van DigiD.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
TLSDigiD ondersteunt voor de websitedomeinen alleen TLS v1.2. In 2022 wordt ondersteuning voor TLS v1.3 toegevoegd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder