Samenwerkende catalogi

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: Samenwerkende catalogi
ID:
Type: Bouwsteen
Cluster: Contactfunctie, Gegevensopslag

Beschrijving

Samenwerkende Catalogi is een verwijsmechanisme voor productinformatie van overheidsorganisaties (zowel lokaal, regionaal als landelijk). Deelnemende organisaties publiceren enerzijds metadata over hun producten conform de Standaard voor Samenwerkende Catalogi. Anderzijds tonen zij de producten van andere organisaties op hun eigen website. Dit verwijsmechanisme wordt gefaciliteerd door de zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi. Behalve op de websites van deelnemende organisaties wordt de informatie uit Samenwerkende Catalogi ook getoond op de centrale portalen overheid.nl en Ondernemersplein

Informatie

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DMARCSamenwerkende Catalogi wordt beheerd door Logius waarmee DMARC valt onder het organisatorisch werkingsgebied.

De validator is benaderbaar via een subdomein van Logius (scvalidator.logius.nl) waarvoor geldt dat dit een overheidsdomein is waarvandaan niet wordt gemaild. Daarmee valt dit onder het functioneel toepassingsgebied. Het DMARC-compliant maken van de validator stond gepland voor 2018. De validator van Samenwerkende Catalogi is in de tweede helft van juli 2019 gemigreerd naar een ander platform.

Op dit moment worden alle relevante standaarden geïmplementeerd: HTTPS en HSTS, SPF, DMARC, TLS. Verwachting is dat dit Q3 2019 gereed is.
geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)Publicatie standaard op www.logius.nl zie aldaar voor Digitoegankelijk compliance. Overheid.nl ontsluit decentrale content op basis van Samenwerkende Catalogi, zie voor Digitoegankelijk compliance aldaar; Publicatie op basis van Samenwerkende Catalogi door overheden op eigen website Digitoegankelijk compliance eigen verantwoordelijkheid deelnemers. (Rijk/gemeenten/provincies/waterschappen). De validator (scvalidator.logius.nl) is tot op heden niet getest op toegankelijkheid. Deze verplichting zal ingaan op 23 september 2020. Voor die tijd zal de validator zijn getest en eventuele tekortkomingen verholpen.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
HTTPS en HSTSDe validator van Samenwerkende Catalogi is in de tweede helft van juli 2019 gemigreerd naar een ander platform. Op dit moment worden alle relevante standaarden geïmplementeerd: HTTPS en HSTS, SPF, DMARC, TLS. Verwachting is dat dit Q3 2019 gereed is.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
IPv6 en IPv4Zowel de informatieve pagina’s op logius.nl als de validator zelf zijn voorzien van IPV4 en IPV6 adressen. Dit na een migratie van beide omgevingen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)Samenwerkende catalogi is volledig gebaseerd op OWMS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OpenAPI SpecificationSamenwerkende catalogi voldoet aan deze standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SPF (Sender Policy Framework)De validator van Samenwerkende Catalogi is in de tweede helft van juli 2019 gemigreerd naar een ander platform. Op dit moment worden alle relevante standaarden geïmplementeerd: HTTPS en HSTS, SPF, DMARC, TLS. Verwachting is dat dit Q3 2019 gereed is.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSDe validator van Samenwerkende Catalogi is in de tweede helft van juli 2019 gemigreerd naar een ander platform. Op dit moment worden alle relevante standaarden geïmplementeerd: HTTPS en HSTS, SPF, DMARC, TLS. Verwachting is dat dit Q3 2019 gereed is.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder