Samenwerkende catalogi

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: Samenwerkende catalogi
ID:
Type: Bouwsteen
Cluster: Contactfunctie, Gegevensopslag

Beschrijving

Samenwerkende Catalogi is een verwijsmechanisme voor productinformatie van overheidsorganisaties (zowel lokaal, regionaal als landelijk). Deelnemende organisaties publiceren enerzijds metadata over hun producten conform de Standaard voor Samenwerkende Catalogi. Anderzijds tonen zij de producten van andere organisaties op hun eigen website. Dit verwijsmechanisme wordt gefaciliteerd door de zoekdienst voor Samenwerkende Catalogi. Behalve op de websites van deelnemende organisaties wordt de informatie uit Samenwerkende Catalogi ook getoond op de centrale portalen overheid.nl en Ondernemersplein

Informatie

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)Publicatie standaard op www.logius.nl zie aldaar voor Digitoegankelijk compliance. Overheid.nl ontsluit decentrale content op basis van Samenwerkende Catalogi, zie voor Digitoegankelijk compliance aldaar; Publicatie op basis van Samenwerkende Catalogi door overheden op eigen website Digitoegankelijk compliance eigen verantwoordelijkheid deelnemers (Rijk/gemeenten/provincies/waterschappen)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)Samenwerkende catalogi is volledig gebaseerd op OWMS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder