ETranslation

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwstenen internationaal.png
Naam: ETranslation
Type: Bouwsteen internationaal
"Logo van "


Beschrijving

Het CEF Automated Translation (AT) bouwblok helpt overheidsorganisaties grensoverschrijdend informatie uit te wisselen over de verschillende taalbarrières in de Europese Unie heen. Het is een voortzetting van MT@EC uit het ISA-programma, en de onderliggende open-source technologie MOSES. MT@EC benut de kennisbank van de EC met vertaalde documenten in de 24 officiële talen van de EU. Het doel is alle CEF DSI’s meertalig te doen functioneren. Ook zijn er stand-alone vertaaldiensten voorzien voor het vertalen van tekst. Ten slotte zorgt AT voor significante kostenbesparing op vertalingen.

De technische implementatie verzekert van vertrouwelijke en continue vertaling en kan vertalen binnen een bepaalde context (bijvoorbeeld aanbesteding of medische context). Hiervoor loopt de vertaling via sTESTA, maar dit kan ook via een veilige internetverbinding. AT komt zowel als API voor integratie in digitale toepassingen, als een web interface voor direct gebruik door mensen.


Gebruik en doorontwikkeling

MT@EC wordt al gebruikt in het Internal Market Information (IMI) systeem sinds 2012, SOLVIT (een juridische dienst voor wanneer een lidstaat de rechten schendt van een onderdaan of bedrijf in een andere lidstaat), en door de Europese Commissie zelf. Ook is men bezig MT@EC te implementeren bij nationale overheden, en te integreren in diensten als het eJustice portaal, CircaBC, nLex, TED, joinup, en Microsoft Office.

Het CEF-bouwblok is operationeel sinds juni 2013, voortbouwend op de bestaande MT@EC dienst. De vertaaldienst vertaalde 6 miljoen pagina’s per maand in 2014. In 2015 zouden 2 tot 3 nieuwe CEF DSI’s worden geïntegreerd met de vertaaldienst. AT ontvangt CEF funding tot 2020.

InformatieBetekenisvolle gegevens.

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ETranslationIs gerelateerd aan
ETranslationGebruikt
  • sTESTA (Bouwsteen Internationaal)

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt