Alignment NORA en EIF

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Venn-diagram van drie overlappende cirkels. De linker cirkel is Oranje en heeft als tekst (DIFS') Domain Interoperability Frameworks. De bovenste en meest rechtse cirkel zijn beide blauw, met als tekst (NIF) National Interoperability Framework Member State 1 en (NIF) National Interoperability Framework Member State 2. De driehoek die ontstaat door de drie overlappende cirkels is wit, met als tekst (EIF) European Interoperability Netwerk, en de overlappende delen van twee cirkels zijn gemarkeerd.
Verband van Nationale en Europese Interoperability Frameworks
Het European Interoperability Framework (EIF) is bedoeld als gemeenschappelijke kern van de Nationale Interoperability Frameworks (NIF's) en Domain Interoperability Frameworks (DIF's). Voor Nederland is de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur de NIF. De DIF's zijn niet als specifieke organisatie of framework benoemd, maar moet je zien als de (internationale) afspraken binnen de inhoudelijke Domeinen. In feite is de EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. hier de gedeelde kern tussen de diverse nationale overheden en de grensoverschrijdende domeinen, zoals NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur dat is tussen de diverse bestuurslagen en domeinen in Nederland.

Monitoring Alignment

De mate waarin NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de andere NIF's voldoen aan het EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. wordt jaarlijks gemonitord, de resultaten staan op deze join-up pagina's. Voor de factsheet over Nederland (PDF, 452 kB) heeft NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer in samenwerking met het Bureau Forum Standaardisatie en de bestuurlijke opdrachtgevers gegevens (PDF, 776 kB) aangeleverd.

Vanwege de update van EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. in 2017 heeft NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer bovendien expliciet gemaakt (PDF, 1,74 MB) hoe de principes en aanbevelingen van de nieuwste versie van de EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. invulling krijgen in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Onze conclusie blijft onverminderd: de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur voldoet in zeer hoge mate aan de EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. en als je de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur toepast c.q. overerft, dan pas je in feite ook de EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. toe.

Grafiek die de mate van alignment tussen NORA en EIF aangeeft op vijf gebieden: Principles, Conceptual Model, Interoperability Levels, Interoperability Agreements, Interoperability Governance. De mate van alignment is 95,8% voor Principles en 100% voor de andere vier.
Mate van alignment tussen MemberState en EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations.. Donkerblauw = EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations., Lichtblauw = NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
Grafiek die de mate van implementatie van NORA (NIF voor Nederland) aangeeft op vijf gebieden: Principles, Conceptual Model, Interoperability Levels, Interoperability Agreements, Interoperability Governance. De mate van alignment is De mate van alignment is 87,5% voor Principles, 85,7% voor Conceptual Model, 88,9% voor Interoperability Levels, 80,0% voor Interoperability Agreements en 100,0% voor Interoperability Governance.
Mate van alignment tussen MemberState en EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. wat betreft implementatie. Donkerblauw = EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations., Lichtblauw = Nederland
Grafiek die de mate van alignment tussen NORA en EIF aangeeft op vijf gebieden: Principles, Conceptual Model, Interoperability Levels, Interoperability Agreements, Interoperability Governance. De mate van alignment is 54,2% voor Principles, 57,1% voor Conceptual Model, 50,0% voor Interoperability Levels, 90,0% voor Interoperability Agreements en 100,0% voor Interoperability Governance.
Mate van alignment tussen MemberState en EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. wat betreft Monitoring. Donkerblauw = EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations., Lichtblauw = Nederland