European Interoperability Reference Architecture (EIRA)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
De huidige publieke versie van de EIRA is versie 1.0.0, gepubliceerd op 21 maart 2016.
European Interoperability Reference Architecture vier vlakken zonder uitlichten semantisch vlak.png

Beschrijving

De European Interoperability Reference Architecture (EIRA) is een van de producten van het EU-programma ISA (Interoperability Solutions for European public Administrations, http://ec.europa.eu/isa). Het is een referentiearchitectuur voor digitale publieke dienstverlening over de grenzen van landen en sectoren heen.

Als vier belangrijkste eigenschappen van de EIRA noemt ISA:

  1. Een gedeelde woordenschat om een minimumniveau van samenwerking te bereiken: EIRA levert een set van architectuurbouwstenen (architecture building blocks, ABB's) die helder gedefinieerd zijn, zodat we een gedeeld beeld en begrip hebben van de belangrijkste bouwstenen voor het bouwen van interoperabele publieke diensten.
  2. Een referentiearchitectuur voor het leveren van digitale publieke diensten: EIRA biedt een framework om (her-)bruikbare oplossingen (solution building blocks, SBB's) binnen een e-overheidsoplossing te categoriseren. Daarmee kunnen portfoliomanagers hun portfolio aan beschikbare oplossingen rationaliseren, managen en documenteren.
  3. Service oriented architecture (SOA) die technologie- en product-neutraal is: De EIRA neemt de op diensten georienteerde stijl van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. (SOA) over en promoot ArchMate om modellen in vast te leggen. Je kunt de ABB's van de EIRA in feite zien als een uitbreiding van ArchiMate's model concepts.
  4. In dezelfde lijn als EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. en TOGAF: De EIRA staat op één lijn met het European Interoperability Framework (EIF) en past binnen de European Interoperability Strategy (http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html EIS). EIRA richt zich op de juridische, organisatorische, semantische en technische interoperabiliteits-lagen uit de EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations.. Binnen TOGAF en het Enterprise Architectuur Continuum focust EIRA op het Architectuur continuum. TOGAF-termen en paradigma's als achitectuurpatronen, bouwstenen en views worden ook gebruikt in de EIRA.

Huidige versie en status EIRA

Meer informatie en de huidige versie van de EIRA is te vinden op https://joinup.ec.europa.eu/asset/eia/description. Op 21 maart 2016 is EIRA v 1.0.0 gepubliceerd. In 1.0.0 zijn een deel van de ingebrachte reviewcommentaren meegenomen, andere commentaren vormen nog deel van de lopende discussie.

Verhouding NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en EIRA

De rol en positie van EIRA moet zich in de loop der tijd bewijzen. In principe zou je de verhouding van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur tot EIRA echter kunnen zien zoals de positie van de zogenaamde 'bestuurlijke dochters' van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur (EAR, GEMMA, PETRA en WILMA ten opzichte van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur (zie NORA Familie). Net als op nationaal niveau betekent dat wat ons betreft niet dat de 'moeder' eenzijdig zaken oplegt aan de dochter, maar dat de dochters samen met de domein- en ketendochters optrekt om de afspraken op elkaar af te stemmen. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wil dus een actieve rol spelen in de verdere ontwikkeling van EIRA en als vertegenwoordiger van de hele NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur familie optreden. Ook hopen we in contact te komen met onze 'zusters' in andere Europese landen om kennis en ervaring uit te wisselen en slimme oplossingen te kunnen hergebruiken. Zie ook een interview van Eric Brouwer (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer) over NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en EIRA (januari 2016): Magazine Pulse artikel EIRA Blauwdruk voor Europese Architectuur.

In antwoord op de reactie vanuit Nederland op EIRA 0.9.0 heeft het EIA team dat zich bezighoudt met de doorontwikkeling van EIRA NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gevraagd actief deel te nemen in verdere evolutie van de EIRA, als deel van een werkgroep in het op te zetten Change management. We kijken nog hoe we daar het beste invulling aan kunnen geven. Het volledige antwoord op de Nederlandse reviewopmerkingen is te lezen in een verzameldocument van alle commentaren en antwoorden] en op de pagina Reacties EIRA 0.9.0 is het antwoord aan Nederland integraal toegevoegd.