Toelichting European Interoperability Framework (EIF)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Interoperabiliteit[bewerken]

Onder invloed van beleid en verordeningen, werken Europese overheden in toenemende mate in grensoverschrijdende ketens. Daarvoor is hoogwaardige interoperabiliteit een must. Het interoperabiliteitsraamwerk biedt een kader van uitgangspunten en principes die gericht zijn op het interoperabel maken en houden van digitale publieke diensten binnen de EU.

Het EIF Raamwerk[bewerken]

Het EIF raamwerk is een belangrijke bouwsteen voor onze Nederlandse Overheids Referentie Architectuur, zie ook onderaan deze pagina. EIF is een raamwerk met drie pijlers:

 • Richtinggevende principes
 • Interoperabiliteitslagen
 • Conceptueel model

De pijlers zijn elk voorzien van aanbevelingen voor de toepassing ervan.

Richtinggevende principes[bewerken]

Twaalf richtinggevende principes met focus op het bereiken van een zo hoog mogelijke interoperabiliteit tussen diensten en systemen van de lidstaten van de EU.

4 + 2 Interoperabiliteitslagen[bewerken]

”Conceptueel model van de EIF lagen”
Overzicht Lagen

De vier lagen betreffen ‘grondslag’ (legal), ‘organisatorisch’, ‘semantisch’ en ‘technisch’. Daarover loopt een integrale laag die refereert aan het hierna uitgelegde ‘Conceptueel model’. Het geheel van deze 4 + 1 lagen is ingebed in de laag ‘Interoperabiliteit Governance’, die daarmee de 4+2 completeert.

Conceptueel model[bewerken]

”Conceptueel model”
Conceptueel model

Het Conceptueel model heeft tot doel om herbruikbaarheid van informatie en diensten te bevorderen, als basis voor interoperabiliteit. De volgende componenten geven invulling aan dat doel:

 • Coordination for integrated service delivery. Deze component is er op gericht om op basis van concrete behoeften van burgers en bedrijven, adequate bestaande informatie en diensten te identificeren en deze te orkestreren tot geïntegreerde Europese diensten.
 • Internal information sources and services. Deze component is gericht op breder beschikbaar krijgen van informatiebronnen en digitale diensten bij overheidsorganisaties d.m.v. een service georiënteerde benadering. Beschikbare services kunnen geaggregeerd worden tot herbruikbare bouwblokken.
 • Dienstencatalogi, Basisregistraties en Open data. Deze componenten helpen de activiteiten en resultaten van de hiervoor genoemde componenten te ondersteunen en bestendigen.
 • Security and Privacy.

Aanbevolen wordt om bij digitalisering van publieke diensten, de componenten en aanbevelingen van het model mee te nemen in het ontwerp van de digitale dienst.

De concrete aanbevelingen[bewerken]

Er zijn 47 aanbevelingen gerelateerd aan de drie pijlers (principes, interoperabiliteitslagen en het conceptueel model). Bij elk element van de drie pijlers kunnen een of meer van de aanbevelingen van toepassing zijn. Een aanbeveling kan ook van toepassing zijn bij meerdere pijlers.

Instrumentarium[bewerken]

Naast het beschrijvende materiaal zijn er instrumenten beschikbaar die de toepassing van EIF ondersteunen. Onder andere de volgende instrumenten:

 • Cursusmateriaal
 • Monitoring
 • Toolbox

Cursusmateriaal[bewerken]

De EIF Online Training is een cursus die kosteloos kan worden gedownload en gebruikt in een eigen e-learning omgeving. De cursus is Engelstalig, maar kan op verzoek ook worden vertaald.

De cursus behandelt alle pijlers van EIF met instructievideo’s en toetsvragen.

Monitoring[bewerken]

EIF vormt een gemeenschappelijke kern voor NIF’s (Nationale Interoperabiliteit Frameworks) van de EU lidstaten. NORA is de Nederlandse NIF. Jaarlijks worden alle NIF’s getoetst op alignment met EIF. Dit geldt als monitoring. Zo ook de Alignment NORA en EIF.

Toolbox[bewerken]

De toolbox biedt per pijler van de EIF een toegankelijk overzicht van de componenten ervan. In het overzicht kan eenvoudig worden ingezoomd op de details van een bepaalde component.

NORA en EIF[bewerken]

Het European Interoperability Framework is bedoeld als gemeenschappelijke kern van de Nationale Interoperability Frameworks (NIF's) en Domain Interoperability Frameworks (DIF's). Voor Nederland is de NORA het NIF. De mate van Alignment NORA en EIF is sterk en wordt jaarlijks gemonitord.

Grondslagen voor EIF[bewerken]

 • Memo (communication) van de Europese Commissie
 • Interoperable Europe Act. Nog in ontwikkeling. Op 13 november 2023 is er een politiek akkoord bereikt tussen de Europese Raad en het Europees Parlement. Dit betekent dat de Interoperable Europe Act kan worden omgezet in wetgeving.

Ontwikkelingen, zie Join-up[bewerken]

Voor de ontwikkelingen in de EU rondom Interoperability en de EIF verwijzen wij naar: https://joinup.ec.europa.eu/collection/interoperable-europe/interoperable-europe