Aanbieden en afnemen van datadiensten

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Bron
GA Gegevensuitwisseling

Beschrijving

Diensten zijn vindbaar, eenduidig gedefinieerd; afnemers kunnen ze na het afsluiten van een overeenkomst gaan gebruiken en het gebruik beëindigen.

 • Bekendmaken diensten:
  • Afnemers moeten bekend zijn met de locaties waar beschikbare diensten zijn te vinden en die gebruiken. Voorbeeld: Een afnemer weet dat developer.overheid.nl diensten worden aangeboden en kijkt hier regelmatig.
  • Aanbieders moeten in staat zijn aangeboden diensten begrijpelijk te publiceren op voor afnemers vindbare locaties. Voorbeeld: Een aanbieder publiceert diensten in een catalogus zoals developer.overheid.nl.
 • Documenteren diensten:
  • Afnemers moeten in staat zijn om op basis van beschikbare documentatie de functionaliteit van een dienst te begrijpen. Voorbeeld: Een afnemer kan OAS-specificaties, gebruikt bij documentatie van API’s volgens de REST-stijl, begrijpen.
  • Aanbieders moeten diensten zodanig documenteren dat afnemers ze kunnen begrijpen. Vooorbeeld: Een aanbieder gebruikt de OAS-specificatie om API’s volgens de REST-stijl te beschrijven.
 • Testen diensten:
  • Afnemers moeten in staat zijn om diensten te testen voordat zij beslissen over al dan niet gebruik ervan. Voorbeeld: Een afnemer gebruikt tooling zoals Postman om aangeboden REST API's te testen.
  • Aanbieders moeten testfaciliteiten aanbieden die afnemers kunnen gebruiken. Voorbeeld: Een aanbieder stelt een Postman-collectie beschikbaar waarmee afnemers met de tool Postman beschikbare REST API’s kunnen testen.
 • Afsluiten overeenkomst:
  • Afnemers moeten in staat zijn om te voldoen aan de aansluitvoorwaarden, diensten in gebruik te nemen en gebruik te beëindigen. Voorbeeld: Een afnemer sluiten een overeenkomst met de KVK om de dienst 'KVK Handelsregister Vestigingsprofiel' te mogen gebruiken, neemt de dienst in gebruik en stuurt een brief of email als hij wil stoppen met gebruik van de dienst.
  • Aanbieders moeten aansluitvoorwaarden kunnen bepalen, overeenkomsten met afnemers kunnen afsluiten en controleren op plaatsvindend gebruik. Voorbeeld: De KVK sluit een overeenkomst af met een afnemer die voldoet aan de voorwaarden om van de dienst gebruik te mogen maken, verleent toegang tot de dienst, controleert op correct gebruikt en beëindigt het dienstgebruik na ontvangst van een brief of email met het verzoek daartoe.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Aanbieden en afnemen van datadiensten */
12016 [URL="[[Aanbieden en afnemen van datadiensten]]", label="Aanbieden en afnemen van datadiensten"]

{ } -> 12016 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


12016 [URL="[[Aanbieden en afnemen van datadiensten]]", label="Aanbieden en afnemen van datadiensten"]
8817 [URL="[[Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)]]", label="Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)"]
12016 -> { 8817} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Aanbieden en afnemen van datadiensten */
12016 [URL="[[Aanbieden en afnemen van datadiensten]]", label="Aanbieden en afnemen van datadiensten"]

{ } -> 12016 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Aanbieden en afnemen van datadiensten */
12016 [URL="[[Aanbieden en afnemen van datadiensten]]", label="Aanbieden en afnemen van datadiensten"]

{ } -> 12016 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in