Ruimtelijke informatie via locatie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP18
StellingDe dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.
RationaleLocatiegewijze ontsluiting maakt ruimtelijke informatie voor afnemers begrijpelijk en toegankelijk. Ruimtelijke samenhang is bovendien een belangrijke basis voor bundeling en het proactief aanbieden van diensten. De transparantie van de overheid wordt er door bevorderd. Ook zijn informatie-objecten op basis van de locatie eenvoudig buiten de beoogde toepassing te hergebruiken.Informatie over een locatie kan zowel betrekking hebben op de geografische positie, de vorm (geometrie) als op een verwijzing waar elders deze positie en vorm te vinden zijn (bv. postcode, woonplaats). Het ontsluiten kan zowel geschieden door het tonen van de geometrie, als op basis van de verwijzing.
Implicaties
 • Er is vastgesteld of: **de dienst ruimtelijke informatie bevat die op een interactieve kaart kan worden ontsloten **welke kaartinformatie er in het relevante domein van diensten wordt gebruikt om ruimtelijke informatie in te ontsluiten *De geïdentificeerde ruimtelijke informatie is ontsloten via de relevante interactieve kaarten.
Voorbeelden
 • Interactieve kaarten of geografische gegenereerde lijsten kunnen inzichtelijk maken welk overheidsbeleid waar geldt.* Een kennisgeving van een gemeentelijk besluit kan ook actief op basis van ruimtelijke interesse (aangegeven op de Persoonlijke Internet Pagina) gepersonaliseerd kenbaar gemaakt worden aan burgers en bedrijfsleven. * Rijkswaterstaat past de planning van een infrastructurele ontwikkeling aan, omdat bij het vooronderzoek (conditionering) gebleken is dat op de bommenkaart van de gemeente een bomkrater uit de oorlog staat op de betreffende locatie. Er moet aanvullend onderzoek gedaan worden naar mogelijke explosieven.
 • ClusterInformatie
  ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
  ArchitectuurdomeinInformatieuitwisseling
  ToepassingsgebiedGeneriek
  Status actualiteitActueel
  Prioriteit revisit3
  Laag binnen vijflaagsmodel3, 4

  Relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunten
  Ruimtelijke informatie via locatieHeeft bron
  Ruimtelijke informatie via locatieIs gerelateerd aan
  Ruimtelijke informatie via locatieRealiseert

  Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt

  "Relatie Afgeleid principe 18, realiseert Basisprincipes 3, 5 en 6"