Gegevensmanagement/leeswijzer

Uit NORA Online
< Gegevensmanagement
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Thema's
Contact
Arjen Santema
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Auteurs

redactie

Status thema Gegevensmanagement[bewerken]

Het thema Gegevensmanagement in NORA is op 4 april 2019 opgeleverd als 1.0 versie, de eerste publieke versie. Deze eerste versie is geen eindversie of afgerond kader voor de publieke sector, maar de verzameling van kennis uit de Expertgroep Gegevensmanagement en de organisaties die daarin vertegenwoordigd zijn.

De Expertgroep waardeert het als mensen hun feedback geven over de teksten zoals die er nu liggen, de structuur en de samenhang. Dat kan in de wiki (zie Help/Bewerken en Help/Reageren), of met een mailtje aan nora@ictu.nl. Per pagina staat bij feedback ook een mailadres waar je opmerkingen over die specifieke pagina naar kunt sturen.

Het resultaat dat er nu ligt, bestaat uit teksten die als aparte stukken zijn aangeleverd en in een redactieslag zo veel mogelijk met elkaar verenigd. De expertgroep gaat in de rest van 2019 telkens een stuk gezamenlijk bekijken en verbeteren. Daarbij zijn nieuwe leden uit de publieke sector van harte welkom, neem in dat geval even contact op met de voorzitter: Wim Stolk via info@stolkinformatiemanagement.nl.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe versies of verbeteringen? Zet dan deze pagina op je volglijst en/of houd de nieuwspagina's van de NORA in de gaten. Hier publiceren we de stappen voor de rest van het jaar.

Leeswijzer en navigatie[bewerken]

Elke pagina van het thema Gegevensmanagement toont het kader dat ook rechtsboven deze pagina staat: De afbeelding van het thema, links terug naar het voorblad en de leeswijzer, de auteur(s) van het artikel waar je staat en een mailadres waarheen je feedback over de pagina kunt versturen. Vanuit dit kader kun je ook navigeren binnen het thema: klik op de blauwe link 'inhoudsopgave thema tonen' om de volledige navigatie uit te rollen. Uiteraard kun je die ook weer sluiten.

De inhoudsopgave is gebaseerd op de indeling van het NORA Vijflaagsmodel en groepeert artikelen die logischerwijs bij elkaar horen. Als je wilt kun je de teksten echter ook los lezen, of in een andere volgorde. De pagina's verwijzen daarom veelvuldig naar elkaar waar dat relevant is.

Vijflaagsmodel, vijf rechthoekige lagen boven elkaar en met een lege tussenruimte. Elk vlak heeft een eigen kleur en een tekst. Van boven naar beneden: Groen vlak met de tekst Grondslagenlaag (W&R, ANVB, Beleid, etc), Paars vlak met de tekst Organisatorische laag (domeinen, organisaties, processen). Blauw vlak met de tekst Informatielaag (stelsel van gegevenswoordenboeken en -modellen). Oranje vlak met de tekst Applicatielaag (bouwstenen, registers). Grijs vlak met de tekst Netwerklaag (netwerken, knooppunten).GrondslagenlaagOrganisatorische laagInformatielaagApplicatielaagNetwerklaag
Vijflaagsmodel

Voorblad thema[bewerken]

Een overzicht van de belangrijkste informatie binnen het thema.

Gegevensmanagement

Grondslagenlaag: Grondslagen en begrippen[bewerken]

Het doel van gegevensmanagement
Begrippenkader gegevensmanagement
Principes van gegevensmanagement
Wettelijke kaders en regelgeving gegevensmanagement

Organisatorische laag: Gegevensmanagement organiseren binnen organisatie/keten[bewerken]

Besturing en governance gegevensmanagement
Hoe stel ik een visie voor gegevensmanagement op in mijn organisatie?
Gegevensleveringsovereenkomst
Rollen binnen gegevensmanagement

Informatielaag: Gegevenskwaliteit[bewerken]

Raamwerk gegevenskwaliteit (in review)
Raamwerk gegevenskwaliteit/Voorbeelden (onder constructie)

Informatielaag: Gegevenswoordenboeken[bewerken]

Gegevenswoordenboeken binnen het thema gegevensmanagement
Wat is een gegevenswoordenboek?
Het belang van goed ingerichte gegevenswoordenboeken
Governance van gegevenswoordenboeken
Beheer van gegevenswoordenboeken
Alle gegevenswoordenboeken binnen NORA

Informatielaag: Gegevensmodellering en het MIM als middel om modellen te beschrijven[bewerken]

Modellering van gegevens
MIM
MIM conceptueel framework

Voorbeelden hoe je MIM kunt gebruiken om bestaande modellen / gegevenswoordenboeken te beschrijven[bewerken]

MIM toegepast op de Informatiezuil van de Immigratie- en naturalisatiedienst
MIM toegepast op Gegevenswoordenboek Migratieketen
MIM toegepast op het Canoniek Datamodel van de Strafrechtsketen
MIM toegepast op Thesaurus Zorg en Welzijn
MIM toegepast op het Kernmodel Onderwijsinformatie en het Register Instellingen en Opleidingen

Applicatielaag: Technische keuzes[bewerken]

Publicatie gegevenswoordenboeken

Colofon[bewerken]

Expertgroep Gegevensmanagement (auteurs thema)
Status Thema Gegevensmanagement

Wenslijst van onderwerpen voor volgende versies[bewerken]

In deze 1.0 versie van het thema Gegevensmanagement zijn nog niet alle onderwerpen die we nodig vinden voor een goed ingericht gegevensmanagement volop uitgewerkt. Zie hieronder de pagina's waarover nog weinig of geen kennis is verzameld. Heb je over een van de nog lege pagina's kennis die je graag wilt delen? Schrijf dan mee en neem contact op met Wim Stolk via info@stolkinformatiemanagement.nl.