Gegevensmanagement/inhoud

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.

Onderdeel van Gegevensmanagement.
Status: eerste concept in opbouw
Auteurs: Expertgroep Gegevensmanagement
Feedback: info@stolkinformatiemanagement.nl


Op deze pagina tonen en ordenen we de verschillende deelonderwerpen van Gegevensmanagement. De pagina's waarnaar hieronder wordt verwezen zijn nog concepten, feedback is altijd welkom.

In logische volgorde:

Met auteurs zoals op dit moment aangegeven in de wiki:

Onderdeel Auteurs
Beheer van gegevenswoordenboeken Nog in te vullen.
Beschikbare instrumenten en activiteiten gegevensmanagement Expertgroep Gegevensmanagement
Besturing en governance gegevensmanagement Wim Stolk (Gemeentelijke Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.), Jaap van den Berg (DUO)
De Informatiezuil van de Immigratie- en naturalisatiedienst Marcia van Oploo, Martijn van Wisse, Jacob Molenaar
Externe links naar kennisbronnen en netwerken gegevensmanagement Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.
Gegevensleveringsovereenkomst Arnoud Quanjer
Gegevenswoordenboeken binnen gegevensmanagement Henk Nijstad (Kennisnet), Robert van Wessel (ICTU)
Governance van gegevenswoordenboeken Toe te voegen
Het Canoniek Datamodel van de Strafrechtsketen Marcia van Oploo, Martijn van Wisse, Jacob Molenaar
Het Kernmodel Onderwijsinformatie en het Register Instellingen en Opleidingen Marcia van Oploo, Martijn van Wisse, Jacob Molenaar
Het belang van goed ingerichte gegevenswoordenboeken Nog in te vullen.
Het doel van gegevensmanagement Jaap van den Berg (DUO), Wilfried Bloemberg (Belastingdienst), Roland Kaijen (SVB)
Hoe stel ik een visie voor gegevensmanagement op in mijn organisatie? Roland Kaijen (SVB), Jaap van den Berg (DUO), Wim Stolk (voorzitter Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.)
Kwaliteits-criteria en handreiking kwaliteit gegevensmanagement Gijsbert Kruithof (Nationaal Archief), Wim Stolk (Gemeentelijke Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.), Roland Kaijen (SVB), Robert van Wessel (ICTU)
MIM toegepast op Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen Marcia van Oploo, Martijn van Wisse, Jacob Molenaar
MIM toegepast op Thesaurus Zorg en Welzijn Marcia van Oploo, Martijn van Wisse, Jacob Molenaar
Metadatering en management van metadata Wilfried Bloemberg (Belastingdienst), Gijsbert Kruithof (Nationaal Archief), Arjen de Ruiter (RVO)
Modelelementen voor conceptuele informatiemodellen Nog in te vullen.
Modellering van gegevens Arnoud Quanjer (VNG Realisatie), Henk Nijstad (Kennisnet), Robert van Wessel (ICTU)
Principes van gegevensmanagement Arnoud Quanjer (VNG Realisatie), Roland Kaijen (SVB), Robert van Wessel (ICTU)
Publicatie gegevenswoordenboeken Nog in te vullen.
Rollen binnen gegevensmanagement Jaap van den Berg (DUO), Wim Stolk (Gemeentelijke Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.)
Soorten en typering van gegevens Expertgroep Gegevensmanagement
Uitwisselpatronen en gegevensmanagement expertgroep Gegevensmanagement
Voorbeelden gegevensmanagement Expertgroep GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.
Wat is een gegevenswoordenboek? Marcia van Oploo, Martijn Wisse, Jacob Molenaar
Wettelijke kaders en regelgeving gegevensmanagement Arnoud Quanjer (VNG Realisatie)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen