Gegevensmanagement/workshop 3 oktober

Uit NORA Online
< Gegevensmanagement
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep Gegevensmanagement op dinsdag 3 oktober 2017, 10.30-12.00 uur, locatie: ICTU, zaaltje eerste verdieping.
Doel: Kijken welke delen van de GEMMA katern rechtstreeks bruikbaar zijn in andere domeinen (dus generiek), welke eerst een extra slag nodig hebben en welke gemeente-specifiek zijn en dus niet overgenomen hoeven te worden in de NORA.
Doelgroep: Mensen die kennis hebben en/of zoeken over gegevensmanagement in hun eigen domein/organisatie. .

Eerste workshop gegevensmanagement goed bezocht, aanzet voor NORA thema Gegevensmanagement.


Op 3 oktober was er een workshop gegevensmanagement om te bepalen in hoeverre de kennis over gegevensmanagement in GEMMA een goede basis is voor een generiek NORA thema Gegevensmanagement en welke vervolgstappen nodig zijn om zo'n thema in te richten. Besloten is om naast de GEMMA katernen ook kennis vanuit andere domeinen mee te nemen en dit te ordenen naar mate van behoefte: welke kennis is op NORA-niveau nodig om als organisatie tot een overkoepelend gegevensmanagement te komen? De gloednieuwe NORA Expertgroep Gegevensmanagement, voornamelijk gevuld door de aanwezigen bij de workshop, zal de komende tijd aan het werk gaan om die vraag te beantwoorden.Contactpersoon: Wim Stolk, info@stolkinformatiemanagement.nl

Foto van een man naast een flipover met slecht leesbare tekst
Wim Stolk vat de input van de aanwezigen samen op een flipover

Op 3 oktober was er een workshop gegevensmanagement om te bepalen in hoeverre de kennis over gegevensmanagement in GEMMA een goede basis is voor een generiek NORA thema Gegevensmanagement en welke vervolgstappen nodig zijn om zo'n thema in te richten. Besloten is om naast de GEMMA katernen ook kennis vanuit andere domeinen mee te nemen en dit te ordenen naar mate van behoefte: welke kennis is op NORA-niveau nodig om als organisatie tot een overkoepelend gegevensmanagement te komen? De gloednieuwe NORA Expertgroep Gegevensmanagement, voornamelijk gevuld door de aanwezigen bij de workshop, zal de komende tijd aan het werk gaan om die vraag te beantwoorden.

Afspraken[bewerken]

Vervolgtraject[bewerken]

 • Volgende sessie in november, dag en datum per datumprikker bepaald.
 • Agenda volgende keer:
  • Presentatie practices en framework UWV
  • Naast elkaar leggen van definities
  • Begin maken van een 'inhoudsopgave' van behoeften en bestaande kennis
 • Dit traject gaat niet in een maand of twee afgerond zijn, maar meerdere sessies nodig hebben. We bepalen telkens de volgende stap samen, op basis van prioriteiten en omstandigheden.
 • Concepten en deelproducten kunnen we direct in de wiki delen, met caveat dat ze nog niet af of volledig zijn.

Huiswerk[bewerken]

Denk na over de volgende vragen en mail of bel even met Wim.

 • wil ik zelf meedraaien in het vervolgtraject? Is er iemand anders die (ook) wil meedraaien? Welke rol zie ik voor mezelf of onze organisatie en welke rol past mij juist niet?
 • welke kennis (theorie, frameworks, tools, best practices, oplossingen et cetera) kan ik inbrengen vanuit onze organisatie?
 • welke behoeften hebben wij aan kennis, welke vraagstukken komen er op ons af waar we hulp bij kunnen gebruiken?

Uitgangspunten[bewerken]

 • Gegevens zijn de essentie.
 • De hoofdvraag van het thema is 'Hoe kom je tot een overkoepelend datamanagement?'
 • Niet alleen focus op tools en methodes, maar ook op manieren om gegevensmanagement op de agenda en geïmplementeerd te krijgen: Waarom is gegevensmanagement belangrijk? Bij het oplossen van welke problemen kan een beter gegevensmanagement bijdragen? Wat gaat er mis als je geen overkoepelend gegevensmanagement hebt als organisatie of als keten? Ook aansluiten bij bestaande bewegingen en gebruikmaken van burning platforms.
 • Eerst kijken waar er behoefte aan is en matchen met wat we al hebben.
 • Vervolgens de witte vlekken en de dubbelingen constateren.
 • Prioriteit geven aan het zoeken van oplossingen waar mensen op zitten te wachten.
 • De raakvlakken tussen gegevensmanagement en andere onderwerpen zoals Privacy, Semantiek/Nationaal Semantisch Vlak, Identity & access management en Duurzame Toegankelijkheid erkennen en herkennen, zodat je van elkaars kennis gebruik maakt zonder elkaar in de weg te zitten.

Wat gaan we niet doen?[bewerken]

 • Doordiscussiëren tot we de ultieme definitie hebben. We leggen de bestaande definities bij elkaar om te zien waar ze overeen komen en of ze uit te leggen zijn aan anderen binnen organisaties. Onze werkdefinitie bestaat uit de gemeenschappelijke kern van andere definities, in begrijpelijke taal. In de NORA gebruiken we de werkdefinitie, maar verwijzen we ook naar de oorspronkelijke definities. De werkdefinitie geeft dus niet aan wat gegevensmanagement 'is' maar wat we er in het NORA-thema onder verstaan.
 • Het katern gegevensmanagement van GEMMA als bijbel nemen of juist punt voor punt proberen te weerleggen. Best practices, tools en frameworks vanuit de hele publieke sector kunnen het katern aanvullen, het verder verbeteren en als er echte verschillen van inzicht bestaan kunnen oplossingsrichtingen naast elkaar worden aangeboden.

Frameworks Gegevensmanagement / Datamanagement[bewerken]

Terugkoppeling bijeenkomst[bewerken]

Eerste workshop binnen het thema Gegevensmanagement met mensen uit de diverse domeinen van de publieke sector. De aanwezigen stellen zich voor en geven aan wat hun ervaring is op het gebied van gegevensmanagement. Er is een mooie mix van organisaties en mensen die nog aan het begin staan van een traject om gegevensmanagement te verbeteren en organisaties waar men al een heel stuk op weg is. Naast de katern Gegevensmanagement van GEMMA, dat de aanleiding vormt voor deze bijeenkomst, zijn er dus ook andere best practices en frameworks in gebruik in de publieke sector.

Wim Stolk geeft een presentatie (PDF, 715 kB) over de aanpak van Gegevensmanagement bij de gemeenten en de totstandkoming van de GEMMA-katernen en producten.

Behoefte in aanvulling op katern gegevensmanagement: Het gaat hier al snel over gegevensuitwisseling, maar nadenken over het gebruik van gegevens in de eigen organisatie is ook belangrijk: Wat wil ik doen, wat is er beschikbaar aan gegevens, wat is de kwaliteit daarvan en welke kwaliteit is nodig? De overzichten die je creeert met de methode van de katern gegevensmanagement van GEMMA kunnen daar wel bij helpen, maar zijn eigenlijk pas de eerste stap. De katern is er op gericht om in control te komen, maar wat je doet als je in control bent is een volgende stap en staat nog niet beschreven.

Bij het UWV is al een hoop gedaan om gegevensmanagement te verbeteren en staan ook nog een aantal zaken op stapel. Denk aan een gegevensatlas, gegevensarchitecuur, een canoniek gegevensmodel en straks een gegevensfabriek met diverse leversoorten, zoals een ruwe datastroom, een vaste stroom voor een bepaalde set met gegevens of eenmalige ad hoc data. Vanuit deze achtergrond gezien zijn er een hoop overeenkomsten met de GEMMA, maar ook verschillen. De volgende workshop komt er een presentatie over wat er bij het UWV is ontwikkeld, inclusief het eigen framework.

In de GEMMA katern is bewust gekozen een nauwere definitie van gegevensmanagement te hanteren dan die van datamanagement in DAMA/DMBOK. Sommige aanwezigen vinden dit te nauw. Naast DAMA/DMBOK zijn er bovendien nog andere frameworks en definities over gegevensmanagement die gebruikt worden in de publieke sector. Dat hoeft ook geen problemen op te leveren zolang ze elkaar niet expliciet tegenspreken: we kunnen meerdere definities en oplossingsrichtingen aanbieden waaruit de organisatie kiest wat er het beste past. Dat is ook bij de gemeenten overigens al het geval: elke gemeente kiest zelf welke onderdelen en producten zij overneemt en waar zij de focus legt.