Duurzaam Informatiestelsel Zorg ReferentieArchitectuur (DIZRA)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
René Hietkamp
Status
Actueel
Versie
1.2.0
Beheerder
Informatieberaad Zorg
Uitleg architecturen
Zie NORA Familie


Beschrijving

De zorg bouwt aan een duurzaam informatiestelsel. Een stelsel waarin data en services digitaal vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. DIZRA is de referentiearchitectuur voor dit informatiestelsel in de zorg. Het is een product van IT-Architecten voor IT-Architecten. Met DIZRA borgen we de samenhang en de duurzaamheid van het informatiestelsel, we delen kennis en verhogen de kwaliteit.

Dit doen we door het beschrijven van:

  • Een manifest met uitgangspunten. Het manifest beschrijft de uitgangspunten voor het maken van architectuurkeuzes. Met dezelfde uitgangspunten verkrijgen we meer samenhang.
  • Een begrippenlijst om de terminologie te verklaren en te definiëren. Voor de begrippen maken we hergebruik van bestaande begrippenlijksten om samen aan een gemeenschappelijk taalgebruik te werken zodat we elkaar beter begrijpen.
  • De motivatie voor de uitgangspunten.
  • Een beschrijving van de besturing van het informatiestelsel gebaseerd op NEN7522:2020. Het stelsel zien we als een stelsel van standaarden. In de besturing staat het voortbrengingsproces en de governance van de standaarden beschreven.
  • De context van het informatiestelsel als ecosysteem met haar deelnemers. Het laat zien wie de deelnemers zijn en hoe interoperabiliteit ontstaat tussen deelnemers.
  • De technologie achter het ecosysteem waarbij we inzicht geven in de systeemactoren, de functies van de systeemactoren en de leveranciers van de software in het informatiestelsel.

DIZRA is in opdracht van het Informatieberaad Zorg ontwikkeld. Het informatiestelsel is nodig om de zorg nog beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken. Als IT-Architecten in de zorg dragen we bij door het stelsel uitgangspunten, structuur en samenhang te geven. DIZRA is het gezamenlijke resultaat van alle gesprekken en de ingebrachte kennis, kunde en ervaring van IT-Architecten in de zorg. DIZRA is vakinhoudelijk en vereist daarom kennis van informatievoorziening en informatietechnologie.

Het Informatieberaad Zorg heeft DIZRA vastgesteld. De Architectuurboard Zorg hanteert DIZRA als kader voor haar adviezen. In het proces van toelating van bouwstenen voor het informatiestelsel in de zorg stelt het Informatieberaad Zorg de DIZRA verplicht onder het regime van "pas toe of leg uit". Voor meer informatie over het Informatieberaad Zorg, zie https://www.informatieberaadzorg.nl.

Documentatie


Contact

René Hietkamp


Afbakening en raakvlakken

Werkingsgebied: Zorg

Relevant binnen

Domein Gezondheid en zorg,

Gerelateerd aan: