NORA Gebruikersraad/2022-02-01

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 1 februari 2022, 14.00-17.00 uur, locatie: online (Teams).
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) .

Dit is een concept.

14.00 Opening en mededelingen[bewerken]

14.15 Jaarverantwoording 2021[bewerken]

Ter bespreking (15 min)
Eric Brouwer (programmamanager NORA) geeft aan de hand van een presentatie een korte toelichting op de werkzaamheden en resultaten van afgelopen jaar.
De leden van de NORA Gebruikersraad wordt gevraagd deze Jaarverantwoording goed te keuren.

14.30 Positionering NORA[bewerken]

Ter besluitvorming (30 min), uit actiepuntenlijst, Besturing van NORA. In het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform.
In het vorige overleg hebben Nadeem Taverne en Geer Haas de stand van zaken mbt de overlegtafels NORA nader toegelicht. Een van de centrale vragen is hoe de NORA te positioneren? De deelnemers is verzocht om per e-mail te reageren op de presentatie (PDF, 1,66 MB) en de vragen die daarin aan de orde komen. In dit overleg gaan we met elkaar nader in op de vraag hoe de NORA te positioneren.

15.00 Netwerkpauze[bewerken]

(15 min)

15.15 Voorzitterschap NORA Gebruikersraad[bewerken]

Ter besluitvorming (30 min), Besturing van NORA.
Bespreken van:

  • de keuze voor de nieuwe voorzitter, zie ook het profiel,
  • de plaatsvervangend voorzitter
  • de selectiecommissie en de samenstelling daarvan
  • de tijdlijn

Het punt van het voorzitterschap (en het vice-voorzitterschap) tijdens de vorige bijeenkomst. Het zal tijdens deze Gebruikersraad worden behandeld.

16.00 Rapport kwaliteit van dienstverlening en architectuur[bewerken]

Ter bespreking (15 min.) Vince Faerber (stagiair bij ICTU / NORA Beheer) licht toe wat de bevindingen en conclusies zijn van het onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening en architectuur. De leden van de Gebruikersraad wordt gevraagd in te stemmen met de daarin opgenomen adviezen voor vervolgonderzoek.

16.30 Verslag en actiepuntenlijst dd. 30 november 2021 (ter vaststelling)[bewerken]

Zie verslag en Actiepuntenlijst NORA Gebruikersraad/2021-11-30:

Actiepuntenlijst[bewerken]

Voor de komende vergadering zie onderstaande tabel.

Datum GR Actie Actiehouder Deadline
06-04-2021 NORA Peer Review/ Autoriteit AC ICT en dochters betrekken bij de peer review Eric Brouwer Vertraagd naar 2022
06-04-2021 Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers om NORA opleidingsmateriaal te ontwikkelen. Graag de vragen die er zijn eerst uitzoeken. M.n. het juridisch aspect, eigenaarschap en concurrentiebeding zijn zaken die van belang zijn om een goed besluit te nemen. Ook moet er gekeken worden naar het onderhouden van dit materiaal. Is daar capaciteit voor vanuit de NORA? Eric Brouwer Vertraagd naar 2022.

Ga voor een volledig overzicht naar de lijst Actiepunten

16.50 W.v.t.t.k.[bewerken]

17.00 Afsluiting[bewerken]