Interactie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Concept
Bron
GA Interactie

Doel

Interactie in de context van de dienstverlening van de overheid, beoogt dat eenduidige communicatie plaatsvindt over enerzijds de behoefte van burgers en bedrijven en anderzijds het aanbod van diensten vanuit de overheid.

Scope

Daarbij is het van groot belang om te kijken welke informatie-aspecten een interactie heeft. Het zijn er drie: vorm, inhoud en regels. Wanneer de overheid wil dat de interactie rond een dienstverlening betrouwbaar, persoonlijk en gemakkelijk wordt, moeten deze informatieaspecten in samenhang werken binnen een interactiestrategie.

  • Interactieprofiel van de klant: nodig voor de VORM van de interactie;
  • Persoonlijke context van de klant: nodig voor de INHOUD;
  • Procesregels rond de af te nemen dienst: nodig voor de REGELS.

De huidige stand van zaken is dat de huidige informatiehuishouding bij de overheid niet klant-georiënteerd is, maar organisatie-gestructureerd.

Voorbeelden

Nog te bepalen.

Status

Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan:

  • ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual,
  • uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s),
  • visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur.

Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de GDI-Architctuur (GA). GA brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden.

Documentatie

De visie uit de pressure cooker GO t.a.v. Interactie is opgenomen in het document van de werkgroep Interactie: GO_Pressure_Cooker_Interactie.pdf (PDF, 2,29 MB).

Op basis van diverse beelden en beleidskaders is in september 2022 een beeld uitgewerkt van de Interactie tussen burger en overheid anno 2030.

Naamgeving

Deze generieke functie Interactie is als hoger abstractieniveau toegevoegd: ter ordening en structurering van de generieke functies van de GA.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Interactie */
10035 [URL="[[Bekendmakingswet]]", label="Bekendmakingswet"]
8723 [URL="[[Bereikbaarheidsprofielbeheer voor burgers]]", label="Bereikbaarheidsprofielbeheer voor burgers"]
10038 [URL="[[Dienstenbesluit centraal loket]]", label="Dienstenbesluit centraal loket"]
10037 [URL="[[Dienstenwet]]", label="Dienstenwet"]
10041 [URL="[[EU-richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites]]", label="EU-richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites"]
8818 [URL="[[Interactie]]", label="Interactie"]
10043 [URL="[[Overheidsbrede interactiestrategie]]", label="Overheidsbrede interactiestrategie"]
9985 [URL="[[Position paper berichtenverkeer]]", label="Position paper berichtenverkeer"]
10039 [URL="[[Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.]]", label="Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet."]
10040 [URL="[[Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid]]", label="Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid"]
10034 [URL="[[Wet Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer (WMEBV)]]", label="Wet Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer (WMEBV)"]
4094 [URL="[[Wet elektronische handtekeningen]]", label="Wet elektronische handtekeningen"]
10036 [URL="[[Wet op de Kamer van Koophandel]]", label="Wet op de Kamer van Koophandel"]{10035;8723;10038;10037;10041;10043;9985;10039;10040;10034;4094;10036 } -> 8818 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


10005 [URL="[[GDI-Architectuur (Generieke Functie)]]", label="GDI-Architectuur (Generieke Functie)"]
8818 [URL="[[Interactie]]", label="Interactie"]
8818 -> { 10005} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Interactie */
8818 [URL="[[Interactie]]", label="Interactie"]

{ } -> 8818 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Interactie */
8818 [URL="[[Interactie]]", label="Interactie"]

{ } -> 8818 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in