Overleg:Jaarplanning

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ik heb de agenda naar rechtsboven gehaald (staat er zodat wie een jaarkalender verwacht onder de kop jaarplanning in ieder geval deels krijgt wat hij verwacht) en de afbeelding naar links gezet, zodat dit er niet vreemd meer uitziet. M.M.Vos (overleg) 2 okt 2019 13:56 (CEST) Er kunnen nog wat slagen overheen, waar Gebruiker:Eveliengentis bij kan helpen:

 • Alt-tekst bij de afbeelding (dus beschrijving van wat je precies als ziende voor informatie krijgt) + beschrijving op de bestandspagina die aangeeft wat de afbeelding is + juiste categorieën (afbeeldingen / schematische weergaven / over nora / jaarplanning)
 • Links plaatsen (max een keer dezelfde link per subkop): Gebruikersraad, NORA Familie, Recente wijzigingen, thema's enzovoorts

M.M.Vos (overleg) 2 okt 2019 12:21 (CEST)

 • Tip voor Eric: als je grotere tabellen wilt gebruiken in de wiki kan het soms praktischer zijn om een tabel niet in de editor te maken, maar een excel-tabel te converteren naar wiki-code via de tool excel2wiki @Evelien, wil je deze tip en verwijzing ook in de Help/Bewerken toevoegen?

M.M.Vos (overleg) 2 okt 2019 12:48 (CEST)

Jaarplan 2020 - 1e concept[bewerken]

"Het beheer van de NORA is in principe voor onbepaalde tijd (Kabinetsbeleid 2009)." We moeten de gevonden documenten hieromtrent nog toevoegen aan de wiki, inclusief een pagina die ze op een rijtje zet en beschrijft. Daar moet deze zin vervolgens naar verwijzen. M.M.Vos (overleg) 2 okt 2019 12:21 (CEST)

"Dat is logisch, want de NORA groeit -al ruim 8 jaar achter elkaar- ca. 25 a 30% per jaar qua gebruik en qua omvang aan kennis-pagina’s"

 • Graag een link vanuit de 25 a 30% naar de pagina Gebruik wiki.
 • Graag spatie vóór en na -, of zinsbouw wijzigen om leesbaarheid te bevorderen.

M.M.Vos (overleg) 2 okt 2019 12:28 (CEST)

Begroting[bewerken]

Het lijkt me handig om het totaalbedrag dat genoemd is ook (boven, onder of in de tabel) te plaatsen in deze subkop. M.M.Vos (overleg) 2 okt 2019 12:23 (CEST)

Regulier beheer[bewerken]

 • "Controleren van recente wijzigingen en zo nodig daarop redactie voeren" kan verwijzen naar het proces dat we hebben gepubliceerd, zodra deze pagina is aangevuld en digitoegankelijk is gemaakt (alt-tekst afbeelding) en samenvatting van het proces of de criteria in de tekst er onder voor zienden). Plus link naar de pagina recente wijzigingen.
 • "Uitvoeren van gebruikerstevredenheidsonderzoeken (2 x per jaar);" In feite is het uitvoeren van het onderzoek nu continu (dagelijks ja's en nee's) of maandelijks (versturen van vragenlijsten). Wat hier nog ontbreekt is de slag die hierna komt: analyse van de resultaten, verder onderzoek & daadwerkelijke verbeteringen. Ook publicatie van de resultaten kost inspanning.

Ik mis daarnaast nog: "actueel houden van interne en externe verwijzingen" M.M.Vos (overleg) 2 okt 2019 12:36 (CEST) EricB: Zin met verwijzingen actueel houden is opgenomen in JP202

Gerichte activiteiten voor de NORA Familie[bewerken]

 • Ik mis hier (direct bovenaan) nog een korte uitleg wat de NORA Familie is: de kenniscommunity van architecturen en architecten in de Nederlandse publieke sector.
 • "Het netwerk rondom NORA en de Familieleden, verenigd in de NORA Gebruikersraad, bevat een schat aan kennis en ervaring op het gebied van informatievraagstukken." Ik zou de rol van de Gebruikersraad binnen de NORA Familie explicieter en duidelijker benoemen (en er naar verwijzen), deze zin kan ik op verschillende manieren interpreteren.
 • "Bovendien kan elkaars kennis en ervaring worden aangewend om slimme en samenhangende keuzes te maken op weg naar betere en goedkopere digitale overheidsdienstverlening." - goed dat je refereert aan doel van NORA, maar hebben we dat nu eigenlijk al een keer helder gepubliceerd? We moeten eigenlijk een ontwerp maken voor een pagina die uitlegt wat NORA is waar doel, maar ook governance, bemensing et cetera bij elkaar komen.
 • "Jaarlijks nagaan welke nieuwe beleidskaders relevant zijn en welke impact dat heeft op de principes;" - waarom staat dat onder de kop gerichte activiteiten voor de NORA Familie en niet onder regulier beheer of doorontwikkeling? Als je het hier zet moet duidelijk zijn dat dit (ook) in het belang is van de deelnemers, niet alleen voor de NORA principes.
 • "Een informatiebijeenkomst met de beheerders van de wiki’s over hergebruik van thema’s;" waarom alleen hergebruik van thema's? Er is afgelopen jaar ook behoefte geuit over hergebruik van standaarden en privacy baseline onderdelen.

Wat ik nog mis zijn de materiële kosten van Pleio: die zijn opgenomen onder de kosten van Toezicht in het plan van aanpak daarvoor, maar worden ook breder ingezet voor de inschrijving van Gebruikersdagen. Daarnaast kunnen we ook voor andere communities besloten groepen starten op Pleio als zij daar behoefte aan hebben. M.M.Vos (overleg) 2 okt 2019 13:35 (CEST)

Doorontwikkeling[bewerken]

Deze kop lijkt op het verkeerde niveau te staan? Het is geen sub van de activiteiten voor de NORA Familie lijkt me, maar een overkoepelende alinea voor de koppen Doorontwikkeling bestaande thema’s en Doorontwikkeling nieuwe thema’s. Logischerwijs zou je de kop een niveau omhoog halen en de andere twee een niveau laten dalen, waarbij evt. het woord doorontwikkeling kan vervallen (of je er een dubbele punt achter zet). M.M.Vos (overleg) 2 okt 2019 13:35 (CEST)

 • "Naast de drie focuspunten per jaar, zijn er vele thema’s die -in samenwerking met de betreffende communities- worden doorontwikkeld." Waarom drie focuspunten? Ik zou niet het aantal beperken, maar het budget dat beschikbaar is. Dan kun je misschien wel vijf kleinere focuspunten hebben of twee grote en twee kleine. Het ene focuspunt is tenslotte het andere niet.

Doorontwikkeling bestaande thema’s[bewerken]

 • Waarom alleen bestaande 'thema's'? Je hebt hier ook dingen bij staan die geen thema zijn (principes, familieleden, pagina's die aandacht nodig hebben). Als de vorige kop op een niveau hoger komt te staan kun je hier iets zetten als 'doorontwikkeling bestaande onderwerpen en doorlopende verplichtingen.'
 • "Ondersteuning bij de opzet van een overkoepelende referentiearchitectuur in de Zorg (betrokkenheid is toegezegd n.a.v. de behoefte vanuit LIDA, ZiRA, PuRA en opnieuw geuit op Kraamvisite ZiRA);" als je dat echt wilt moeten we daar behoorlijk wat effort in steken: op het moment hebben we de contacten niet meer liggen met het Informatieberaad en/of de architectuurcommunity binnen de zorg zoals destijds toegezegd is dat die wordt opgezet.
 • Je hebt hier een opsomming van thema's, die niet uitputtend is. Misschien is het handig om hetzij hier hetzij bij regulier beheer ook de activiteit 'actualiseren, continueren en/of archiveren van inhoudelijke onderwerpen en thema's' op te nemen? Daar kan dan een link bij naar de voorwaarden om een nieuw thema te starten en een beschrijving van ons (nieuwe) beleid om thema's jaarlijks te checken (zie beheerplan) en met de contactpersoon / community te kijken wat er dit jaar nodig is om het actueel te houden.

M.M.Vos (overleg) 2 okt 2019 13:50 (CEST)