Coalitieakkoord 2021-2025: Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

BeschrijvingDit is het Coalitieakkoord van 2021 – 2025, zoals opgesteld door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.
ToelichtingSamenvatting van het Coalitieakkoord:

Architectuur-analyse

Uit de analyse van het Coalitieakkoord komt het volgende naar voren:

 1. Het woord Dienstverlening is slechts 2 x genoemd: "financiële dienstverlening bij de hulp aan sekswerkers" en "betere en toegankelijkere dienstverlening voor Nederlanders in het buitenland (o.a. via een sterker postennetwerk)", maar voor alle domeinen als Zorg, Onderwijs enz. zijn nieuwe acties en diensten benoemd.
 2. Met name het hoofdstuk Versterking Democratische rechtsorde heeft relaties met Kwaliteitsdoelen en NAPs van NORA en zeker de 2 onderdelen: Relatie Burger-Overheid en Versterken van democratische instituties.
 3. WaU krijgt veel aandacht: dat is goed want ook bij ZgW komt de noodzaak naar voren om de samenwerking tussen Beleid en Uitvoering te verbeteren.
 4. De in het hoofdstuk Digitalisering genoemde onderwerpen mogen niet missen in de NORA, al blijft het in 1e instantie beperkt tot het bepalen waar die onderwerpen relevant zijn qua architectuur voor de dienstverlening van de overheid.
 5. Daar is ook duidelijk aandacht voor de publieke waarden (die in de NORA zijn opgenomen in de Kwaliteitsdoelen).
 6. De ambitie is verwoord om Nederland het digitale knooppunt van Europa te laten worden en robuust, supersnel en veilig internet in alle delen van het land te realiseren.
 7. Gesteld wordt dat er ook veel op ons afkomt vanuit Europa: digitale identiteiten, een e-Wallet, internetverbinding GaiaX e.d.
 8. Niet duidelijk is in hoeverre de genoemde aspecten van Digitalisering uitgelijnd zijn met (de implicaties van) de NAPs. ACTIE Dit zou uitgezocht kunnen worden door de Werkgroep Implicaties.

Openstaande vragen:

 • Aan welke bestaande Kwaliteitsdoelen geeft het Coalitieakkoord invulling?
 • Zijn er ook nieuwe Kwaliteitsdoelen in het akkoord opgenomen? En zo ja, welke?
 • Welke onderdelen vinden we het meest relevant voor architectuur?
 • In hoeverre zijn al deze punten inmiddels gedekt door de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren - Digtale Overheid?

Advies aan architecten

Voor elk onderdeel stellen we een advies op hoe architecten daar het beste mee om kunnen gaan:


tot zo ver
Externe verwijzinghttps://open.overheid.nl/repository/ronl-f3cb0d9c-878b-4608-9f6a-8a2f6e24a410/1/pdf/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Interne verwijzingBestand:Coalitieakkoord 2021-2025.pdf
OrganisatieRegering
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2021/12/15

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt