Wet hergebruik van overheidsinformatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

IDWHO
Publicatiedatum2014-06-24
OrganisatieOverheid
Externe verwijzinghttps://wetten.overheid.nl/BWBR0036795/
BeschrijvingWet hergebruik van overheidsinformatie
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingDe wet hergebruik van overheidsinformatie vormt een uitvoeringswet van de Europese richtlijn 2003/98/EG en bevat daartoe ook wijzigingen aan andere wetten zoals de Wet Openbaarheid van bestuur en de Archiefwet.
Op 16 juli 2019 is de Open Data Richtlijn in werking getreden. Deze dient te worden omgezet in nationale wetgeving. Om dit te realiseren, wordt de Wet hergebruik van overheidsinformatie gewijzigd en verandert de titel naar Wet implementatie Open data richtlijn. De huidige Wet hergebruik overheidsinformatie kán actief worden toegepast, maar bevat geen verplichting tot het actief delen van overheidsinformatie. De Open Data Richtlijn bevat echter wel een actieve verplichting voor o.a. decentrale overheden tot het delen van overheidsinformatie. De Open Data Richtlijn moest op 17 juli 2021 in nationale wetgeving zijn omgezet, maar dit is (per juni 20204) nog niet gebeurd. De wet is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer.
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wet hergebruik van overheidsinformatieIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt