Generieke functie (Begrip)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Beschrijving: Iets wat meerdere overheidsorganisaties moeten kunnen voor het uitvoeren van hun taken.


Bron: Afstemming NORA en GA
Vastgesteld in: NORA Gebruikersraad/2022-06-07
Toelichting:  

ArchiMate-vertaling

Capability (Competentie, Vermogen, Capaciteit).
The current or desired abilities of an organization, realized by its people, processes, information, and technology. They are focused on specific business outcomes, and are used for strategic planning purposes.

Rationale in vertaling en verbijzondering

We hebben bewust niet gekozen voor het Archimate element "Business Function" maar voor het Archimate element "Capability". Dit omdat daarbij expliciet staat dat het ook gaat om gewenste vaardigheden en gericht zijn op specifieke gewenste effecten /doelen (outcome). Ook zijn Capability's meer generiek, in plaats van afgestemd op het functioneren van de organisatie.

Verder is bewust gekozen voor de term "Generieke Functie" in plaats van een vertaling van het Engelse capability. De term "Generieke Functie" is ingeburgerd bij bestuurders en wordt door hen beter begrepen. Ervaringen hiermee in de context van GA zijn zeer positief en leiden tot positieve reacties in de Architectuurraad van MIDO, Programmeringsraad GDI (PGDI) en het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

Toelichting uit ArchiMate

Een generieke functie vertegenwoordigt een vaardigheid die bv een organisatie, persoon of systeem, bezit.

Op het gebied van zakendoen levert strategisch denken en plannen: strategieën en doelstellingen op hoog niveau op, die vaak niet direct implementeerbaar zijn in de architectuur van een organisatie. Deze langetermijn- of generieke plannen moeten worden gespecificeerd en uitvoerbaar gemaakt op een manier waar zowel bedrijfsleiders als organisatiearchitecten zich mee kunnen identificeren, en op een relatief hoog abstractieniveau.

Generieke functies helpen deze kloof te verkleinen door te focussen op bedrijfsresultaten. Enerzijds geven ze een hoogstaand beeld van de huidige en gewenste capaciteiten van een organisatie, in relatie tot haar strategie en haar omgeving. Aan de andere kant worden ze gerealiseerd door verschillende elementen (mensen, processen, systemen, enzovoort) die kunnen worden beschreven, ontworpen en geïmplementeerd met behulp van Enterprise Architectuur-benaderingen. Generieke functies kunnen ook 'bedient'-relaties hebben; bijvoorbeeld om aan te geven dat de ene mogelijkheid bijdraagt aan de andere.

  • Generieke functies worden uitgedrukt in algemene termen en termen op hoog niveau, en worden doorgaans gerealiseerd door een combinatie van organisatie, mensen, processen, informatie en technologie. Bijvoorbeeld: marketing, klantcontact of uitgaande telemarketing.
  • Generieke functies zijn doorgaans gericht op het bereiken van een bepaald doel of het leveren van waarde door een resultaat te realiseren.
  • Generieke functies worden vaak gebruikt voor op capaciteiten gebaseerde planning, om hun evolutie in de tijd te beschrijven. Om dergelijke zogenaamde capaciteitsverhogingen te modelleren, kan de specialisatierelatie worden gebruikt om aan te geven dat een bepaalde capaciteitsverhoging een specifieke versie van die capaciteit is.
  • De naam van een Generieke functie moet de nadruk leggen op "wat we doen" in plaats van "hoe we het doen". Typisch moet het worden uitgedrukt als een samengesteld zelfstandig naamwoord of het infinitief van een werkwoord; bijv. "Projectbeheer", "Marktontwikkeling", "Productontwikkeling' enz.

(Afkomstig uit ArchiMate 3.1, vertaald naar het Nederlands en ontdaan van enkele technische ArchiMate-toelichtingen)

GDI

Binnen de GDI wordt gebruik gemaakt van Generieke functies om de doelen van de GDI te bereiken. De GDI-Architectuur werkt die Generieke functies uit in afspraken, standaarden en voorzieningen die in alle gevallen van toepassing zijn en gebruikt worden.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja

Is gerelateerd aan
GDI-Architectuur (GA)