I-strategie Rijk 2021-2025

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

BeschrijvingIn deze I-strategie 2021-2025 staan de gezamenlijke prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO’s) van het rijk voor de informatievoorziening. Iedere prioriteit is uitgewerkt in een aantal actiepunten.
De I-strategie Rijk is de opvolger van de Strategische I-Agenda 2019-2021.
ToelichtingWe leven in uitdagende tijden. Digitalisering zorgt voor snelle veranderingen in technische mogelijkheden. Burgers, bedrijven, instellingen en overheid zijn bezig met de digitale transformatie. Digitale middelen zijn inmiddels vitaal voor het functioneren van onze samenleving; de Corona-pandemie maakte dat nog eens duidelijk. Innovaties zorgen voor talloze nieuwe kansen, maar ook voor nieuwe bedreigingen. Nederland heeft de ambitie om samen met mede EU-lidstaten innovaties te omarmen en bedreigingen in de kiem te smoren, met onze democratische rechtsstaat als uitgangspunt.

Tegelijkertijd hebben we als rijksoverheid te maken met erfenissen. Een aantal serieuze problemen in de uitvoering vraagt om ingrijpende maatregelen.

Veranderkracht benutten
Met de I­-strategie Rijk 2021-­ 2025 pakken de CIO’s van het rijk samen de handschoen op om de veranderkracht van digitalisering verder te benutten. Op weg naar een veilige, mensgerichte, transparante, effectieve digitale toekomst.

I in ‘t hart
Nederland heeft de ambitie innovaties te omarmen en bedreigingen in de kiem te smoren, met onze democratische rechtstaat als uitgangspunt. Daarvoor moeten de onze digitale randvoorwaarden op orde zijn, bijvoorbeeld door vereenvoudiging en vernieuwing van het ICT-landschap. Zo kan de ‘I’ opschuiven naar het hart van beleid, toezicht en uitvoering. Datamogelijkheden zijn daarbij geen sluitstuk, maar een vertrekpunt.

Oog voor risico’s
Het rijk houdt steeds oog voor de risico’s. Nieuwe (informatie)veiligheidsvraagstukken ontstaan nu er veel wordt thuisgewerkt. Ook ethische vraagstukken rondom data en algoritmen vragen aandacht. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de overheid mensen buitensluit met nieuwe technologie. Daaraan werkt de overheid ook in Europees verband veel samen.

Mens als sterkste schakel
De mens moet de ‘sterkste schakel’ zijn. Digitaal transformeren binnen de overheid vraagt om investering in mensen, organisaties en cultuur. Het rijk zoekt nieuw talent met een frisse blik en actuele kennis. Versterkt de samenwerking met onderwijs en wetenschap. En investeert in de ontwikkeling van rijkscollega’s zodat ieder de benodigde bagage heeft om zijn/haar rol te pakken.

Herijken

Technologische, economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen laten zich lastig voorspellen. Lang niet alles is duidelijk voor de periode tot 2025. Jaarlijks kijken de CIO’s van het rijk of ze door nieuwe ontwikkelingen prioriteiten anders moeten wegen.
Externe verwijzinghttps://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/i-strategie-rijk/
OrganisatieRijksoverheid
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2021/09/01

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Beschikbaar (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanI-strategie Rijk 2021-2025
Duurzaam Toegankelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanI-strategie Rijk 2021-2025
Integer (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanI-strategie Rijk 2021-2025
Beschikbaar (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inI-strategie Rijk 2021-2025
Duurzaam Toegankelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inI-strategie Rijk 2021-2025
Integer (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inI-strategie Rijk 2021-2025