Duurzaam Toegankelijk (Doel)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

icoon Kwaliteitsdoel Duurzaam Toegankelijk (Doel)

Feedback
De review is op 1 februari 2022 gesloten, de Werkgroep presenteert op 17 mei 2022 een nieuwe versie aan de reviewers: "Resultaten review verwerkt."
Versie
reviewversie
Was onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Kwaliteitsdoel
ID
KD17
Status
Uitgefaseerd
Uit de Openbare review bleek een voorkeur om dit onderwerp te integreren in andere kwaliteitsdoelen en niet apart te benoemen. Het zal daarom geen onderdeel uitmaken van het definitieve wijzigingsvoorstel aan de NORA Gebruikersraad.
Meer Kwaliteitsdoelen bekijken:
Kwaliteitsdoelen

Beschrijving

Overheidsdienstverlening en de hierbij behorende informatie is duurzaam toegankelijk, voor iedereen die daar belang bij heeft en voor zo lang als noodzakelijk.

Onder toegankelijk verstaan we dat overheidsinformatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar is.

Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid bestand is tegen veranderingen van welke aard dan ook. Het gaat hier bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van informatie over genomen besluiten, de herleidbaarheid naar de bronnen en overwegingen die hebben geleid tot deze besluitvorming, informatie over de dienstverlening van de overheid, wet- en regelgeving, rechten en plichten, correspondentie door en met de overheid en persoonlijke (zaak)gegevens.

Omdat dit een wezenlijk ander doel betreft dan is beschreven onder Duurzaam (Doel) en Toegankelijk (Doel), is Duurzaam Toegankelijk als apart Doel benoemd.

Oorsprong & bronnen

De motivatie voor dit doel is , een van de vijf Kernwaarden van Dienstverlening.

Het komt concreet voort uit (onderdelen van) dit beleidskader en/of andere bron(nen):

Onderliggende NORA Architectuurprincipes

Er zijn nu geen principes die dit doel realiseren