Duurzaam Toegankelijk (Doel)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

icoon Kwaliteitsdoel Duurzaam Toegankelijk (Doel)

Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Kwaliteitsdoel
ID
KD17
Status
Concept
In publieke review t/m 16 januari 2021.
Dit concept is nieuw en niet gebaseerd op eerdere NORA-afspraken.
Meer Kwaliteitsdoelen bekijken:
Kwaliteitsdoelen

Beschrijving

Overheidsdienstverlening en de hierbij behorende informatie is duurzaam toegankelijk, voor iedereen die daar belang bij heeft en voor zo lang als noodzakelijk.

Onder toegankelijk verstaan we dat overheidsinformatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar is.

Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid bestand is tegen veranderingen van welke aard dan ook. Het gaat hier bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van informatie over genomen besluiten, de herleidbaarheid naar de bronnen en overwegingen die hebben geleid tot deze besluitvorming, informatie over de dienstverlening van de overheid, wet- en regelgeving, rechten en plichten, correspondentie door en met de overheid en persoonlijke (zaak)gegevens.

Omdat dit een wezenlijk ander doel betreft dan is beschreven onder Duurzaam (Doel) en Toegankelijk (Doel), is Duurzaam Toegankelijk als apart Doel benoemd.

Oorsprong & bronnen

De motivatie voor dit doel is Doeltreffend, een van de vijf Kernwaarden van Dienstverlening.

Het komt concreet voort uit (onderdelen van) dit beleidskader en/of andere bron(nen):

Onderliggende NORA Architectuurprincipes

IDArchitectuurprincipeStelling
NAP01Verplaats je in de gebruikerOntwerp, realiseer en verbeter de dienst (met ondersteunende systemen) vanuit de behoefte van de afnemer.
NAP02Geef inzicht in de dienstInformeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk.
NAP08Standaardiseer waar mogelijkStandaardiseer waar het kan, maak specifiek waar het moet.
NAP09Beschrijf de dienst nauwkeurigBeschrijf de dienst nauwkeurig en positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod.
NAP10Beschrijf informatie-objecten systematischBeschrijf de toegepaste informatieobjecten voor een dienst systematisch in een informatiemodel en voorzie de informatieobjecten van een unieke identificatie.