Ketensturing/bibliotheek

Uit NORA Online
< Ketensturing
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van Ketensturing


Afbeelding van het bestuur van Siena

Voorwoord nieuwe druk
Verantwoording
De wereld van ketens
Het besturen van ketens
Bouwstenen voor ketensturing
Implementatie van ketensturing
Veranderingen in ketensamenwerking
Literatuurlijst
→ Download heel Ketens de baas (PDF, 11,78 MB) / ePub versie
Vlag van Groot-Brittannië Translation Mastering Alliances (PDF, 7,6 MB) / ePub version


Bibliotheek

Deze bibliotheek bestaat uit twee lijsten. In de eerste lijst staan de gebruikte bronnen en documentatie bij het samenstellen van de oorspronkelijke publicatie Ketens de Baas. De tweede lijst bevat verwijzingen naar literatuur, columns, weblogs etc. waarin aspecten van ketensturing een rol spelen. Aan deze lijst kunnen we nuttige verwijzingen toevoegen zodra we ze tegen komen. Kom je een relevante verwijzing tegen, mail dan even naar nora@ictu.nl.

Bronnen Ketens de Baas

 • Aa, A. van der, en T. Konijn, 2001, Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling. Het ontwikkelen van transparante en flexibele samenwerkingsverbanden in netwerken, Utrecht, Uitgeverij Lemma.
 • Aa, A. van der, et al., 2002, Naar een methodisch kader voor ketenregie in het openbaar bestuur. Eindrapportage, Den Haag, Ministerie van BZK.
 • Aardewijn, M.A., Crijns, V.M.M., 2008, De keten de baas, intern document UWV/Belastingdienst.
 • Boonstra, J.J., red., 2007, Ondernemen in allianties en netwerken, Deventer, Kluwer.
 • Camps, T., P. Diederen, G.J. Hofstede en B. Vos (red.), 2004, The emerging world of chains & networks, Den Haag, Reed Business Information.
 • Davis, E.W., en R.E. Spekman, 2004, The Extended Enterprise, New York, Prentice Hall.
 • Dijk, T. van, 2007, Kink in de keten, Enschede, Universiteit Twente.
 • Dommisse, B., 2007, Samenwerken in ketens in de publieke sector, in: J.Grijpink (e.a.), Geboeid door ketens. Samen werken aan keteninformatisering, Den Haag.
 • Duivenboden, H. van, en Vries, M. de (red.), 2003, Stroomopwaarts! Kroniek van het programma Stroomlijning, Den Haag.
 • Dyer, J.H., 2000, Collaborative Advantage, Oxford, Oxford University Press.
 • Entken, A., en Goedee, J., 2008, (Ont)keten. Implementeren van werken in ketens, Den Haag.
 • Geest, L. van der, en Heuts, L., 2008, Lessen uit de keten van werk en inkomen.
 • Grijpink, J., en M. Plomp (red.), 2009, Kijk op Ketens, Den Haag.
 • Groot, L. de, en A. Roelofswaard, 2006, ‘Samenwerken tussen organisaties’, Banking Review, September, 46-47.
 • Ketenbureau, 2010, Handvatten voor ketensamenwerking, ervaringen uit de loonaangifteketen, UWV/Belastingdienst.
 • Ketenbureau/HEC, 2011, Papernote 35, Loonaangifteketen, de aorta van BV Nederland, Den Haag, SDU uitgevers.
 • Man, A.P. de, 2006, Alliantiebesturing, Assen, Van Gorcum.
 • Ministerie van BZK, 2003, Ruimte voor regie. Handreiking voor ketenregie in het openbaar bestuur Ministerie van BZK, Den Haag.
 • NYFER, 2008, Handvatten voor goede ketensamenwerking, Breukelen, NYFER.

Relevante literatuur Ketensturing