Element bewerken: I-NUP Programmaplan Stelsel van Basisregistraties

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

  • U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.
  • U moet uw e-mailadres bevestigen voor u kunt bewerken. Voer uw e-mailadres in en bevestig het via uw voorkeuren.

Beleidskader.png
NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.

Eigenschappen

Beschrijving:info.pngDeze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Toelichting:info.pngDeze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Externe verwijzing:info.pngDeze elementeigenschap kan worden gebruikt om een verwijzing naar een externe bron op te nemen.
Interne verwijzing:
Organisatie:
Laag binnen vijflaagsmodel: info.pngGeeft aan binnen welke laag of lagen van het Vijflaagsmodel een architectuurelement of afspraak valt
Status actualiteit:info.pngKies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting (bij beschrijving of toelichting).
Status toelichting:info.pngLeg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.

Relaties met andere elementen

Specialiseert: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Drijfveer
Is relevant binnen: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Domein

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen