Element bewerken: ISOR:Privacy Uitvoering

ISOR:Privacy Uitvoering
Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Elementtype.png
een aspectgebied van het normenkader, opgedeeld naar keten-rol en beveiligingscontext

Eigenschappen

ID:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Titel:
Wordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"
Kent element met zelfde titel:
Tijdens invoeren gecontroleerd of er reeds een element bestaat met de zelfde titel – zodat de paginanaam verbijzonderd kan worden
Versieaanduiding:
Vul hier de huidige geldende versie in.
Gebruik in Nederlandse publieke sector:
Deze eigenschap zegt iets over de praktijk: of het beschrevene ook in de empirische wereld is. In tegenstelling tot 'Status actualiteit', wat aangeeft wat de formele/normatieve/redactionele status is.
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting, waar mogelijk in de eigenschap Status toelichting
Status toelichting:
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Practice:
Publicatiedatum:
Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Redactionele wijzigingsdatum:
Dit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatum kan dit vak leeg blijven.
Beschrijving:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Toelichting:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Doelstelling:
Geef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
Risico:
Beschrijf hier het risico dat het ISOR Object probeert te mitigeren
Beveiligingsaspect:
Kies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort
Plaatje:
Zet hier de bestandsnaam van een afbeelding
Px:
De grootte waarin een afbeelding weergegeven moet worden in pixels
Alt-tekst:
Vul hier een beschrijving van de afbeelding in voor blinden en slechtzienden

Relaties met andere elementen

Heeft bron:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron, Normenkader
Beginpunt:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Normenkader

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren