Element bewerken: ISOR:Toegangverleningsprocedure

ISOR:Toegangverleningsprocedure
Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Elementtype.png
Een Beveiligingsprincipe is een Themaprincipe vanuit het thema Beveiliging.

Eigenschappen

ID:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Titel:
Wordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"
Versieaanduiding:
Vul hier de huidige geldende versie in.
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting (bij beschrijving of toelichting).
Status toelichting:
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Afbeelding: Bestand uploaden
Logo voor een bouwsteen, standaard oid
Px:
De grootte waarin een afbeelding weergegeven moet worden in pixels
Alt-tekst:
Vul hier een beschrijving van de afbeelding in voor blinden en slechtzienden
Redactionele wijzigingsdatum:
Dit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatum kan dit vak leeg blijven.
Publicatiedatum:
Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Beschrijving:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Criterium:
Datgene wat er gedaan moet worden of gerealiseerd
Doelstelling:
Geef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
Risico:
Beschrijf hier het risico dat het ISOR Object probeert te mitigeren
Beveiligingsaspect:
Kies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort
Invalshoek:
Ordening volgens SIVA-methode in intentie (doel), functie, gedrag of structuur.
Grondslag:
de brondocumenten en hun uitspraken die zijn uitgewerkt in de huidige uitspraak. Notatiewijze: op elke regel sterretje, naam van brondocument, dubbelepunt, spatie, plek in het document, puntkomma, tweede plek in het document (etc.)
Is uitwerking van (specificatie):
Verduidelijkt van welk onderdeel van een kader of wet dit een uitwerking is
Conformiteitsindicator:
Woord of woorden die de schakeling vormen tussen een ISOR-object en de onderliggende normen

Relaties met andere elementen

Heeft bron:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Normenkader, Bron

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren