Overleg:Het doel van gegevensmanagement: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(Review feedback Robert verwerkt)
 
(kleine aanpassing)
Regel 1: Regel 1:
 
== Korte Instructie ==
 
== Korte Instructie ==
Alle koppen uit de originele tekst zijn hier opgenomen. Iedereen kan per kop feedback of vragen achter laten. Zet er wel even je naam bij zodat duidelijk is wie welke feedback heeft gegeven. Als het qua opmaak onoverzichtelijk wordt kan je een dubbele '''Enter''' gebruiken. Dan begint de volgende zin op een nieuwe regel, met drie '''Enters''' creëer je een witregel. Mocht je de tekst echt willen aanpassen dan kan dit ook door de tekst op de pagina [[Principes van gegevensmanagement]] aan te passen met bewerken. Kom je er niet uit of geef je liever je feedback per mail stuur dan je feedback naar  {{Maillink|to=nora@ictu.nl|cc=Marieke.vos@ictu.nl|linktext=nora@ictu.nl|subject=Review opmerkingen Het doel van gegevensmanagement}}.  
+
Alle koppen uit de originele tekst zijn hier opgenomen. Iedereen kan per kop feedback of vragen achter laten. Zet er wel even je naam bij zodat duidelijk is wie welke feedback heeft gegeven. Als het qua opmaak onoverzichtelijk wordt kan je een dubbele '''Enter''' gebruiken. Dan begint de volgende zin op een nieuwe regel, met drie '''Enters''' creëer je een witregel. Mocht je de tekst echt willen aanpassen dan kan dit ook door de tekst op de pagina [[Het doel van gegevensmanagement ]] aan te passen met bewerken. Kom je er niet uit of geef je liever je feedback per mail stuur dan je feedback naar  {{Maillink|to=nora@ictu.nl|cc=Marieke.vos@ictu.nl|linktext=nora@ictu.nl|subject=Review opmerkingen Het doel van gegevensmanagement}}.  
  
 
De {{Bestand met info|Het doel van gegevensmanagement.pdf|review van Robert}} is hier ook als word bestand opgenomen
 
De {{Bestand met info|Het doel van gegevensmanagement.pdf|review van Robert}} is hier ook als word bestand opgenomen
 
__TOC__
 
__TOC__
 
==Doel en importantie van gegevensmanagement==
 
==Doel en importantie van gegevensmanagement==
* Robert: Waarom importantie en niet "belang" of "waarde"<br />''
+
* Robert: Waarom importantie en niet "belang" of "waarde"<br />
vertaling van de wetten naar processen en procedures die op basis van de gegevensgrondslag tot rechtvaardige en gelijkwaardige besluitvorming leidt  
+
''Vertaling van de wetten naar processen en procedures die op basis van de gegevensgrondslag tot rechtvaardige en gelijkwaardige besluitvorming leidt  
 
''<br />
 
''<br />
 
* Robert: zin loopt niet <br />
 
* Robert: zin loopt niet <br />

Versie van 19 dec 2018 om 16:26

Korte Instructie

Alle koppen uit de originele tekst zijn hier opgenomen. Iedereen kan per kop feedback of vragen achter laten. Zet er wel even je naam bij zodat duidelijk is wie welke feedback heeft gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Als het qua opmaak onoverzichtelijk wordt kan je een dubbele Enter gebruiken. Dan begint de volgende zin op een nieuwe regel, met drie Enters creëer je een witregel. Mocht je de tekst echt willen aanpassen dan kan dit ook door de tekst op de pagina Het doel van gegevensmanagement aan te passen met bewerken. Kom je er niet uit of geef je liever je feedback per mail stuur dan je feedback naar nora@ictu.nl.

De review van Robert (PDF, 192 kB) is hier ook als word bestand opgenomen

Doel en importantie van gegevensmanagement

  • Robert: Waarom importantie en niet "belang" of "waarde"
    Vertaling van de wetten naar processen en procedures die op basis van de gegevensgrondslag tot rechtvaardige en gelijkwaardige besluitvorming leidt


  • Robert: zin loopt niet
    Het belang van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd is zodanig dat hij met behulp van deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd bovengenoemde doelstelling kan realiseren
  • Robert: Wat is nu exact deze doelstelling?

Doel

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. kent als hoogste doel het organiseren van de feitenverzameling zodanig dat de overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. beschikt over betrouwbare[1] feiten in een veilige[2] omgeving om de productlevering en de dienstverlening op te baseren. Daarom is ook de volgende definitie opgesteld: GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. betreft het integraaleen benadering waarbij bijvoorbeeld organisatie, beleid, architectuur, processen gegevensbeheer, en producten onderling verbonden en afgestemd zijn. en beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak. verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in een organisatiede (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereenkomst wordt voorgelegd. zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteitalle aspecten van gegevens die voor de afnemer van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemer verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegeven dat slechts indicatief is als de afnemer dat wenst. en beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. te realiseren.

  • Robert: Ik zou dit deel naar voren in de tekst plaatsen.
  • Robert: Nog opnemen uit welke aspecten gegevensmanagement bestaat (bv de DAMA taartpunten)?

Voetnoten