Bewerken pagina: FS:Digikoppeling

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

U hebt geen toestemming om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Vul in dit formulier alle gegevens in van de standaard. Kies de (eventueel verkorte) naam van de standaard als paginanaam.
Elementtype*
Het elementtype waaronder deze pagina valt. U kunt dit niet wijzigen omdat het formulier is afgestemd op het elementtype.
:
Titel
Wordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"
:
Introductie
Samenvatting die bovenaan de pagina staat
:
Status lijst Forum Standaardisatie
:
Functioneel toepassingsgebied
Beschrijf in welk functioneel gebied deze standaard toegepast dient te worden. Let wel, wijzigen van functioneel toepassingsgebied vindt alleen plaats als uitkomst van een toetsingsprocedure
:
Organisatorisch werkingsgebied
Het organisatorische terrein waarbinnen de standaard van werking is. Let wel, wijzigen van functioneel toepassingsgebied vindt alleen plaats als uitkomst van een toetsingsprocedure
:
Omschrijving
Beschrijving in één regel waar iets voor dient
:
Nut
Bijdrage aan interoperabiliteit
:
Werking
Werking van de standaard: wat doet het?
:
Domein Forum Standaardisatie
Indeling in domeinen zoals gehanteerd door Forum Standaardisatie
:
Trefwoorden Forum Standaardisatie
:
Community
Organisaties waar men terecht kan voor adoptieondersteuning, best practices, use cases en informatie over de standaard.
:
Toelichting bij opname lijst Forum Standaardisatie
:
Uitstekend beheer
Indicatie of het beheer voldoet aan de door het Forum Standaardisatie gestelde normen voor uitstekend beheer
:
Datum van aanmelding lijst Forum Standaardisatie
Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.
:
Datum van besluit lijst Forum Standaardisatie
:
Volledige naam
De volledige naam (afkortingen uitgeschreven)
:
Versie
Versie van de standaard(en) die door het Bureau Forum Standaardisatie is opgenomen
:
Specificatiedocument
Links naar de specificatiedocument(en) van deze versie van de standaard
:
Beheerorganisatie
Beheerorganisatie
:
Aandachtspunten
Beschrijf de eventuele aandachtspunten voor toepassing van de standaard.
:
Aanvullende verplichtingen
Beschrijf eventuele aanvullende verplichtingen bij toepassing van deze standaard.
:
Adoptieadviezen
Adviezen vanuit het Forum Standaardisatie aan diverse betrokkenen om de adoptie van de standaard te bevorderen.
:
Advies aan beheerder
Advies van de expert die de opname begeleidde aan de beheerder van de standaard.
:
CPV-code
categorie-code voor inkoop
:
Conformiteitstest
Hoe te controleren of een systeem/dienst voldoet aan de standaard
:
Indiener
:
Leveranciers
:
Melding bovenaan pagina
:
Opgenomen op Europese lijst MSP*
:
Praktijkvoorbeelden
Tijdelijk veld totdat er 'Praktijkvoorbeelden' als proxy-element zijn die praktijkvoorbeelden koppelen met meerdere standaarden
:
Sjabloon-bestektekst
Voorbeeld bestektekst om de standaard te eisen bij inkoop
:
Toelichting relatie met andere FS-standaarden
:
Waarvoor geldt de verplichting
Uitleg voor welke groepen of organisaties de verplichting wel en niet geldt
:
Implementatiehulpmiddelen
:
Video
Informatie over de video
:
Status toelichting
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
:
Status historie
per bulletpoint (regel beginnend met spatie) op welke datum, welke beheer-handeling is begonnen. met eventueel daarachter een toelichting.
:
Concept-pagina FS*
als dit 'Ja' is, wordt de pagina niet gepubliceerd als RDF en wordt de pagina niet in bepaalde overzichten getoond.
:
Relatie met andere FS-standaarden
Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: FS-Standaard
:

Vrije tekst U kunt hier extra informatie toevoegen. Deze zal onderaan de pagina getoond worden, maar is niet opvraagbaar via query's.
:

Meta-informatie

Samenvatting bewerking U kunt hier een samenvatting of reden van de bewerking opgeven.
:
 
 

 
 
      Annuleren