Stelseldiensten: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(tabel toegevoegd)
(geactualiseerd adhv versie 1.0 nav overleg 8 juli)
Regel 1: Regel 1:
De stelseldiensten ondersteunen het gebruik van de gegevens van het stelsel van basisregistraties. Het zijn generieke diensten op stelselniveau, zowel aan afnemers als aan de basisregistraties. Richting de afnemers is het belangrijkste doel het vereenvoudigen van het gebruik van de gegevens van het stelsel. Richting de basisregistraties is het belangrijkste doel het bieden van generieke diensten waarmee de basisregistraties hun afnemers kunnen bedienen. De stelseldiensten zijn een bundeling, op stelselniveau, van kennis en ondersteuning (in de vorm van kennisdiensten), generieke stelselvoorzieningen en -standaarden. De stelseldiensten zijn faciliterend aan de basisregistraties en de afnemers. Elke basisregistratie blijft verantwoordelijk om gegevens ter beschikking te stellen aan afnemers en iedere afnemer blijft verantwoordelijk om de ter beschikking gestelde gegevens af te nemen en te gebruiken.
+
De stelseldiensten ondersteunen het gebruik van de gegevens van het [[Stelsel van Basisregistraties]]. Het zijn generieke diensten op stelselniveau, zowel aan afnemers als aan de basisregistraties. Richting de afnemers is het belangrijkste doel het vereenvoudigen van het gebruik van de gegevens van het stelsel. Richting de basisregistraties is het belangrijkste doel het bieden van generieke diensten waarmee de basisregistraties hun afnemers kunnen bedienen. De stelseldiensten zijn een bundeling, op stelselniveau, van kennis en ondersteuning (in de vorm van kennisdiensten), generieke stelselvoorzieningen en -standaarden. De stelseldiensten zijn faciliterend aan de basisregistraties en de afnemers. Elke basisregistratie blijft verantwoordelijk om gegevens ter beschikking te stellen aan afnemers en iedere afnemer blijft verantwoordelijk om de ter beschikking gestelde gegevens af te nemen en te gebruiken.  
 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stelseldiensten eind 2014.
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! Stelseldienst !! Eigenaar !! Toezichthouder !! Beheerder !! Verantwoordelijke voor inhoud !! Afnemer van stelseldienst
 
|-
 
| Stelselservicepunt|| MinBZK || MinBZK ||Onbekend || Basisregistraties <br /> Beheerder|| Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Stelselinformatiepunt|| MinBZK|| MinBZK|| Onbekend|| Basisregistraties <br /> Beheerder|| Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Stelselcatalogus || MinBZK || MinBZK || Logius|| Basisregistraties|| Beleidsadviseurs <br /> Wetgevingsjuristen<ref>Op basis van aanwijzing 161 uit de Aanwijzigingen voor de regelgeving
 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005730/Hoofdstuk4/411/Aanwijzing161</ref> <br /> Afnemers van basisregistraties (informatici en eindgebruikers)
 
|-
 
| Digikoppeling Standaarden || MinBZK || MinBZK || Logius || Toepassers van Digikoppeling|| Overheden en instellingen uit de publieke sector <ref>Volgens de Pas-toe-of-leg-uit-lijst https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/digikoppeling</ref>
 
|-
 
| CPA-Creatievoorziening|| MinBZK || MinBZK || Logius|| Toepassers van de Digikoppeling ebMS-standaard || Overheidsorganisaties
 
|-
 
| Berichtenstandaard|| Nog te bepalen || Nog te bepalen || Nog te bepalen || Nog te bepalen || Beheerders standaarden <br />Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Digilevering || MinBZK || MinBZK || Logius || Basisregistraties || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Digimelding BLT || MinBZK || MinBZK || Logius || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Digimelding DAS || MinBZK || MinBZK || Logius ||Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Monitor Stelselkwaliteit|| MinBZK || MinBZK || Onbekend|| Basisregistraties || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties <br /> Stelselcoördinatie
 
|-
 
| Monitor Verbindingen|| MinBZK || MinBZK || Onbekend|| Basisregistraties || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties <br /> Stelselcoördinatie
 
|-
 
| OIN-register || MinBZK || MinBZK || Logius|| Logius|| Overheidsorganisaties
 
|}
 
 
 
Net als bij de basisregistraties zijn bij de stelseldiensten verschillende organisaties in verschillende rollen betrokken:
 
*Eigenaar: bestuurlijk verantwoordelijk voor één of meer stelseldiensten. De eigenaar is opdrachtgever aan de beheerder van de stelseldiensten.
 
*Toezichthouder: ziet toe of één of meer stelseldiensten conform afspraken opereren.
 
*Beheerder: draagt zorg voor het beheer en de exploitatie van één of meer stelseldiensten in opdracht van de eigenaar van die diensten.
 
*Contenthouder: draagt zorg voor het beheer van (een deel van) de inhoud van één of meer stelseldiensten. Deze rol ligt voor de stelseldiensten voor een belangrijk deel bij de basisregistraties. Zij maken gebruik van de stelseldiensten om hun eigen gegevens en kennis aan afnemers te verstrekken.
 
*Afnemer: neemt een stelseldienst af van de beheerder van de stelseldienst. Dit zijn de (potentiële) afnemers van de basisregistraties en de basisregistraties zelf.
 
  
 +
Net als bij de [[basisregistraties]] zijn bij de stelseldiensten verschillende organisaties in verschillende rollen betrokken:
 +
*De '''eigenaar''' is bestuurlijk verantwoordelijk voor de stelseldienst en tevens opdrachtgever van de beheerder van de stelseldienst.
 +
*De '''toezichthouder''' is verantwoordelijk dat wordt toegezien of de stelseldienst conform afspraken opereert.
 +
*Een '''verantwoordelijke voor de inhoud''' is verantwoordelijk voor (een deel van) de inhoud van de stelseldienst. De inhoud van een stelseldienst bestaat uit: 1) de gegevens die basisregistraties en afnemers met elkaar uitwisselen - zoals gebeurtenissen via Digilevering en terugmeldingen via Digimelding BLT- en/of 2) kennis over het stelsel - zoals de kennis beschikbaar in de Stelselcatalogus en het Stelselinformatiepunt. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een stelseldienst ligt vaak grotendeels bij de basisregistraties. Ook de beheerder van de stelseldienst kan verantwoordelijk zijn voor (een deel van) de inhoud van de stelseldienst.
 +
*Een '''beheerder''' is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de stelseldienst in opdracht van de eigenaar van de dienst.
 +
*Een '''afnemer''' neemt een stelseldienst af van de beheerder van de stelseldienst.
 +
De afnemers van de stelseldiensten zijn met name de (potentiële) afnemers van de
 +
basisregistraties en de basisregistraties zelf. Sommige stelseldiensten hebben ook andere afnemers, zoals wetgevers bij de Stelselcatalogus.
 
<references />
 
<references />

Versie van 21 jul 2014 om 13:49

De stelseldiensten ondersteunen het gebruik van de gegevens van het Stelsel van Basisregistraties. Het zijn generieke diensten op stelselniveau, zowel aan afnemers als aan de basisregistraties. Richting de afnemers is het belangrijkste doel het vereenvoudigen van het gebruik van de gegevens van het stelsel. Richting de basisregistraties is het belangrijkste doel het bieden van generieke diensten waarmee de basisregistraties hun afnemers kunnen bedienen. De stelseldiensten zijn een bundeling, op stelselniveau, van kennis en ondersteuning (in de vorm van kennisdiensten), generieke stelselvoorzieningen en -standaarden. De stelseldiensten zijn faciliterend aan de basisregistraties en de afnemers. Elke basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. blijft verantwoordelijk om gegevens ter beschikking te stellen aan afnemers en iedere afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. blijft verantwoordelijk om de ter beschikking gestelde gegevens af te nemen en te gebruiken.

Net als bij de basisregistraties zijn bij de stelseldiensten verschillende organisaties in verschillende rollen betrokken:

  • De eigenaar is bestuurlijk verantwoordelijk voor de stelseldienst en tevens opdrachtgever van de beheerder van de stelseldienst.
  • De toezichthouder is verantwoordelijk dat wordt toegezien of de stelseldienst conform afspraken opereert.
  • Een verantwoordelijke voor de inhoud is verantwoordelijk voor (een deel van) de inhoud van de stelseldienst. De inhoud van een stelseldienst bestaat uit: 1) de gegevens die basisregistraties en afnemers met elkaar uitwisselen - zoals gebeurtenissen via Digilevering en terugmeldingen via Digimelding BLT- en/of 2) kennis over het stelsel - zoals de kennis beschikbaar in de Stelselcatalogus en het Stelselinformatiepunt. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een stelseldienst ligt vaak grotendeels bij de basisregistraties. Ook de beheerder van de stelseldienst kan verantwoordelijk zijn voor (een deel van) de inhoud van de stelseldienst.
  • Een beheerder is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de stelseldienst in opdracht van de eigenaar van de dienst.
  • Een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. neemt een stelseldienst af van de beheerder van de stelseldienst.

De afnemers van de stelseldiensten zijn met name de (potentiële) afnemers van de basisregistraties en de basisregistraties zelf. Sommige stelseldiensten hebben ook andere afnemers, zoals wetgevers bij de Stelselcatalogus.