Behoeften-inventarisatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Concept
Dit is een eerste concept, nog voor te leggen aan de kerngroep van het Basisconcept van Dienstverlening.
Bron

De overheid levert diensten om de behoeften van burgers in te vullen. Dat kan alleen als we weten wat die behoeften zijn en hoe ze door de tijd heen veranderen.

De inventarisatie moet proactief zijn en niet beperkt zijn tot burgers die zich zelf hebben opgegeven voor het onderzoek, of het opschrijven van spontaan geuite behoeften.

De inventarisatie moet uiteindelijk de behoeften van alle (groepen) burgers in kaart brengen, maar kan ook onder deelgroepen worden uitgevoerd, over een specifiek leefdomein gaan en/of uitgevoerd worden door verschillende organisaties.

De ruwe resultaten van de verschillende inventarisaties worden gepubliceerd, met inachtneming van de privacy van individuele burgers en kleine herkenbare groepen.

Daarnaast is er ook een analyse nodig van de ruwe resultaten, waarbij gezocht wordt naar verbanden, trends en onderliggende basisbehoeften.

De inventarisatie moet politiek-neutraal gebeuren, zodat het een eerlijke basis kan zijn voor het publieke en politieke debat over welke diensten de overheid zou moeten leveren en aan wie.

Inventarisatie moet zowel ad hoc gebeuren, als daar aanleiding toe is, als periodiek om veranderende behoeften op te merken.

De behoeften worden los van de bestaande overheidsdiensten onderzocht, zodat de onderliggende basisbehoeften duidelijk worden: geen behoefte aan een toeslag die het afnemen van kinderopvang betaalbaar maakt, maar behoefte aan een manier om ondanks de zorg voor (jonge) kinderen toe te komen aan zaken als werk, studie, boodschappen, sport et cetera. De eigen ideale invulling van die behoefte wordt ook genoteerd - of dat nu kinderopvang is zoals dat nu gebruikelijk is, of bijvoorbeeld meer flexibiliteit bij de werkgever of andere schooltijden.

De inventarisatie is randvoorwaardelijk voor verschillende hoofdprocessen van dienstverlening:

 • In het proces van Afspreken voedt de inventarisatie het publieke debat, zowel over nieuwe diensten als in de evaluatie van bestaande diensten. Individuele burgers, maar ook politieke partijen, belangengroepen et cetera hebben een gemeenschappelijk referentiekader om uit te leggen wat voor diensten ze voor willen stellen om welke behoeften in te vullen.
 • In het proces van Wijzigen kunnen alleen wijzigingen doorgevoerd worden die de behoeften waar de dienst voor is ontworpen net zo goed of beter invullen als vóór de wijziging.
 • In het proces van Verbeteren staat de behoefte of behoeften waar de dienst voor ontworpen is centraal en zijn ook veranderingen in die behoeften relevant.

Gerelateerde generieke functies  Gerealiseerd door

  Standaarden

  Principes

  Visualisatie relaties

  debugging

  Graphviz DOT-code voor de visualisatie

  digraph GRAPHNAAM{
  graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
  node [shape=note];
  /* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Behoeften-inventarisatie */
  10311 [URL="[[Behoeften-inventarisatie]]", label="Behoeften-inventarisatie"]
  
  { } -> 10311 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]
  
  
  10311 [URL="[[Behoeften-inventarisatie]]", label="Behoeften-inventarisatie"]
  10311 -> { } [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
  /* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Behoeften-inventarisatie */
  10311 [URL="[[Behoeften-inventarisatie]]", label="Behoeften-inventarisatie"]
  
  { } -> 10311 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]
  
  
  
  
  
  /* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Behoeften-inventarisatie */
  10311 [URL="[[Behoeften-inventarisatie]]", label="Behoeften-inventarisatie"]
  
  { } -> 10311 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
  }
  

  Oude visualisatie

  Gerelateerde onderwerpen

  Past toe
  Wordt toegepast in