Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Uitgefaseerd
verouderde functie
Bron
GA Machtigen

Doel

Het bevorderen en borgen van eenvoud en uniformiteit in de wijze waarop machtigingsregisters kunnen worden bevraagd.

Scope

Ieder machtigingsregister moet te bevragen zijn. Denk aan een ZZP'er die alle machtigingen die hem betreffen wil zien.
Niet elk register met geregistreerde machtigingen of bevoegdheden moet dan op een eigen manier met eigen standaarden / koppelvlakken bevraagd moeten worden.

Afspraak
Gemeenschappelijke afspraken zijn gewenst over het bevragen van machtigingen- en/of bevoegdhedenregisters. Bijvoorbeeld over te gebruiken API’s, non-functional requirements of juridische aspecten.

Afspraak
Gemeenschappelijke afspraken zijn gewenst over de gestructureerde gegevens omtrent de (gestructureerde) machtiging of wettelijke bevoegdheid die worden afgegeven door een machtigings-/ bevoegdhedenregister en door de overheidsdienstverlener worden meegenomen in het bepalen van toegang en bevoegdheden.

Afspraak
Afspraken over de ‘bevoegdheidsverklaring’, verantwoordelijkheid van het register, een kwalificatie van de machtiging is hierbij nodig, omdat de afleiding uit een register altijd interpretaties behoeft. Denk bijvoorbeeld aan een bewindvoerder, deze is alleen gemachtigd voor financiële zaken, de vertaling is dan nodig naar x representeert Y voor diensten a, b, c, en niet voor e, f, g.

Voorbeelden

Zie hier boven.

Status

Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan:

 • ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual,
 • uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s),
 • visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur.

Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). GO brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden.

Documentatie

De visie uit de pressure cooker GO t.a.v. Machtigen is opgenomen in het document van de werkgroep: GO_Pressure_Cooker_Machtigen.pdf (PDF, 419 kB).

Naamgeving

Het visie document uit de pressure cooker gebruikt voor deze capability de naam Registerbevraging


Gerelateerde generieke functies  Gerealiseerd door

  Standaarden

  Principes

  Visualisatie relaties

  debugging

  Graphviz DOT-code voor de visualisatie

  digraph GRAPHNAAM{
  graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
  node [shape=note];
  /* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters */
  8766 [URL="[[Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters]]", label="Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters"]
  
  { } -> 8766 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]
  
  
  8766 [URL="[[Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters]]", label="Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters"]
  8766 -> { } [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
  /* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters */
  8766 [URL="[[Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters]]", label="Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters"]
  
  { } -> 8766 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]
  
  
  
  
  
  /* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters */
  8766 [URL="[[Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters]]", label="Gestandaardiseerde bevraging van machtigingsregisters"]
  
  { } -> 8766 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
  }
  

  Oude visualisatie

  Gerelateerde onderwerpen

  Past toe
  Wordt toegepast in