Registratieprocedure “Registratie van gebruikers”

Uit NORA Online
ISOR:Registratieprocedure “Registratie van gebruikers”
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Toegangsbeveiliging
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

De oorspronkelijke titel in ISO en BIO is “Registratie en afmelden van gebruikers”. Het onderwerp “Registratie en afmelden van gebruikers” duidt op het daadwerkelijk registreren en afmelden van gebruikers. De inhoud van de norm legt feitelijk de nadruk op “Procedures” die bij het registreren en afmelden noodzakelijk zijn. Vandaar dat nu gekozen is voor de titel: ‘Registratieprocedures’ waarmee een gecontroleerde toegang voor bevoegde gebruikers worden geboden vanaf het moment van intake, registratie tot en met de beëindiging. Ze beschrijven dus de gehele levenscyclus van de gebruikerstoegang. Een onderdeel van de procedures is dat er gebruikers geregistreerd moeten worden. Het registreren van gebruikers geldt zowel bij logische als bij fysieke beveiliging. De noodzakelijke fysieke beveiliging procedure is gericht op zowel interne als externe medewerkers. Bij uitbestede diensten geldt dat de provider zowel de logische als de fysieke beveiligingsmaatregelen treft voor de beveiliging van de ICT dienstverlening aan de klant.


Criterium

Een formele registratie- en afmeldingsprocedure moet te worden geïmplementeerd om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken.

Doelstelling

Bewerkstelligen van een gecontroleerde toegang voor bevoegde gebruikers en voorkomen van onbevoegde toegang tot informatiesystemen.

Risico

Door het ontbreken van formele procedures voor registraties en afmeldingen kan een onbetrouwbaar registratiesysteem ontstaan, waardoor de mogelijkheid bestaat dat bewerkingen door onbevoegden plaatsvinden.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) 9.2.1, NEN-ISO/IEC 27002 9.2.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
LTV_U.01.01formele proceduresEr is een sluitende formele registratie- en afmeldprocedure voor alle gebruikers.Sluitende formele registratie- en afmeldprocedure voor alle gebruikers
LTV_U.01.02formele proceduresHet gebruiken van groepsaccounts is niet toegestaan tenzij dit wordt gemotiveerd en vastgelegd door de proceseigenaar.Gebruik van groepsaccounts niet toegestaan tenzij door proceseigenaar gemotiveerd en vastgelegd
LTV_U.01.03formele proceduresDe procedures beschrijven alle fasen van de levenscyclus van de gebruikerstoegang en de relaties tussen de autorisatieprocessen (eerste registratie en beëindiging).Relaties tussen autorisatieprocessen en levenscyclus-fasen voor toegang in procedures beschreven
LTV_U.01.04formele proceduresDe aanvraag van autorisaties op het gebruik van informatie systemen en de toegewezen autorisatieniveau ’s worden gecontroleerd.Controle van aanvraag en toegewezen autorisatieniveau’s voor gebruik van informatiesystemen
LTV_U.01.05toegangsrechtenGebruikers worden op basis van juiste functierollen (en autorisatieprofielen) geautoriseerd tot het gebruik van applicaties.Gebruikers op basis van juiste functierollen geautoriseerd tot het gebruik van applicaties
LTV_U.01.06toegangsrechtenAutorisatieprofielen zijn gecreëerd op basis van need-to-know en need-to-have principes.Autorisatieprofielen zijn gecreëerd op basis van need-to-know en need-to-have principes
LTV_U.01.07toegangsrechtenEen bevoegdhedenmatrix is beschikbaar op basis waarvan gebruikers slechts die object- en/of systeemprivileges toegekend krijgen die zij nodig hebben voor de uitoefening van zijn taken.Tot voor uitoefening van taken benodigde en in bevoegdhedenmatrix beschreven privileges toegang