Actueel

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Nieuws)
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur via RSS.

Updates

Voor een overzicht van alle updates bekijk de pagina alle nieuwsberichten.


Save the Date: Nora Gebruikersdag 2020

17 juli 2020 - Het 15-jarig bestaan van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur - en in dat kader de doorontwikkeling - is 1 van de 3 hoofdonderwerpen op de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag 2020. Tevens komen aan de orde: de vernieuwde relatie tussen beleidskaders/Basis Principes (BP’s) /Afgeleide Principes (AP’s), en de samenhang van de NORA-thema’s.

Vooralsnog gaan we uit van een fysieke bijeenkomst, waarbij er uiteraard genoeg gelegenheid is om elkaar (weer) te ontmoeten en kennis te delen.

 • Datum: 10 november 2020
 • Locatie: VNG Utrecht
 • Tijd: 12.00-18.00 uur

Oproep – informatieadviseurs & architecten gezocht voor onderzoek 'Archiveren by design'

18 juni 2020 - Het Nationaal Archief is bezig met de doorontwikkeling van het NORA-thema Duurzame Toegankelijkheid en de daarmee samenhangende DUTO-eisen en is op zoek naar informatieadviseurs en architecten uit de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie om mee te denken over Duurzame Toegankelijkheid en 'Archiveren by design'. Zij nodigen daarom ervaringsdeskundigen uit om mee te werken aan een onderzoek, dat als doel heeft het in kaart brengen welke ondersteuning overheidsorganisaties nodig hebben om ‘Archivering by design’ toe te passen.

Wie zoeken ze?

Informatieadviseurs en architecten die zich de afgelopen jaren hebben beziggehouden met het duurzaam toegankelijk maken van overheidsinformatie en die ‘Archiveren by design’ daarbij (willen) toepassen. In het bijzonder zoeken ze adviseurs en architecten die daarbij (willen) gebruik maken van standaard eisenlijsten, zoals de eisen voor duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. of een vergelijkbaar kwaliteitskader of vergelijkbare norm.

Waarom dit onderzoek?

Het Nationaal Archief adviseert overheidsorganisaties op het terrein van duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en het professionaliseren van hun informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen.. Onderdeel van deze opdracht is het opstellen van normen en handreikingen die overheidsorganisaties ondersteunen in hun werkzaamheden. Daarbij is het van belang dat de producten goed aansluiten bij de werkzaamheden en breed te gebruiken zijn voor de doelgroep waarvoor deze gemaakt zijn. In dit kader zoeken ze contact met ervaringsdeskundigen die binnen hun organisatie bezig zijn met duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en ‘Archiveren by design’.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de producten en diensten van het Nationaal Archief beter te laten aansluiten op de behoefte van de doelgroep. Meer specifiek zal de input gebruikt worden bij de herijking van de DUTO-eisen en als basis voor de te ontwikkelen handleiding ‘Archiveren by design’.

Wat verwachten ze van jou als deelnemer?

Het onderzoek zal bestaan uit een interview van ongeveer 60 minuten dat, gezien de maatregelen rondom COVID-19, digitaal zal plaatsvinden. Het interview wordt niet opgenomen, maar er wordt wel een verslag gemaakt dat alleen intern binnen het Nationaal Archief wordt gebruikt. Ter voorbereiding van het interview vragen ze jou om een aantal stukken door te nemen.

Ben je geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek, of heb je vragen hierover? Dan kun je contact opnemen met Remco Draijer, Remco Draijer@nationaalarchief.nl

Achtergrond samenwerking NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en Nationaal Archief

Duurzame Toegankelijkheid is een thema binnen de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, dat toegang biedt tot de standaarden en beleidskaders voor duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is.. Per 17 maart 2016 is de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur een formeel samenwerkingsverband aangegaan met het Nationaal Archief, die voor dit thema de inhoudelijk kennis levert.


Familienieuws Mei 2020 nu ook online beschikbaar

29 mei 2020 - In deze nieuwsbrief nieuwsbrief (PDF, 881 kB) onder andere:

 • Het Informatiehuis Water is bezig om de Aquo-standaard als Linked Data beschikbaar stellen via een semantische wiki. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en gebruiksvriendelijkheid van de Aquo-standaard.
 • BRM (Business Rules Management) is een nieuw thema binnen de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. De groep Regelbeheer vraagt anderen om mee te denken en zelfs aan te sluiten bij de groep.
 • Cloud Computing (Cloud) is een thema in wording. Kennis, feedback en vragen zijn van harte welkom en kun je sturen naar nora@ictu.nl.
 • En....wonderlijk nieuws vanuit het NORA-team zelf...

Belangstelling en inschrijven voor de nieuwsbrief? Kijk voor meer informatie op Nieuwsbrieven NORA.


Bijeenkomst Expertgroep Gegevensmanagement geannuleerd

17 maart 2020 - BIJEENKOMST GEANNULEERD I.V.M. CORONA-MAATREGELEN


Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg in internetconsultatie tot 7 april 2020

11 maart 2020 - Het eerste concept van het Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is van 10 maart tot 7 april 2020 beschikbaar voor feedback via internetconsultatie.nl. Naast het wetsvoorstel is ook de Memorie van toelichting daar te vinden.

De wet gaat zorgverleners verplichten om (patiënten-)gegevens onderling alleen elektronisch uit te wisselen, waarbij bovendien eisen gesteld kunnen worden aan techniek en taal. Het uiteindelijke doel is dat zowel patiënten als hulpverleners profiteren omdat relevante informatie sneller, veiliger en betrouwbaarder ter beschikking zijn op het moment dat iemand zorg nodig heeft.

Openbare informatiesessies in maart en op 1 april

Omdat dit een grote verandering betekent voor de zorgsector is er voor gekozen het wetsvoorstel al vroeg openbaar te maken en een periode van feedback en verbeteringen in te gaan. Dat is al begonnen met een aantal informatiesessies vóór de internetconsultatie en tijdens de consultatie gaat het Informatieberaad hier mee door: Elke week is er de gelegenheid om je te informeren over het voorstel en het gesprek aan te gaan. Iedereen is welkom en het Informatieberaad hecht veel belang aan jullie input.

Inschrijven kan met de onderstaande mail-linkjes naar gegevensuitwisseling@minvws.nl.

 • Woensdag 11 maart van 16.00 – 18.00 uur New Babylon Den Haag : → Aanmelden
 • Maandag 16 maart van 15.00 – 17.00 uur Jaarbeurs Utrecht : → Aanmelden
 • Maandag 23 maart van 14.00 - 16.00 uur New Babylon Den Haag : → Aanmelden
 • Woensdag 1 april van 10.00 – 12.00 uur Jaarbeurs Utrecht : → Aanmelden

NB: er was een informatiesessie gepland in Brabant, deze zal i.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus op een later moment opnieuw worden ingepland.


Lees oudere updates
</span>