Actueel

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Nieuws)
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur via RSS.

Agenda

→ Lees volledige agenda

Updates

Voor een overzicht van alle updates bekijk de pagina alle nieuwsberichten.


Veel tevreden bezoekers op de NORA Gebruikersdag

21 november 2019 -
Foto van de een wegwijzer met zes bordjes, waarop stilistisch de sessies uit de breakout-ronden staan aangegeven (3 per bordje), elk van de verdiepingssessies Regie op Gegevens en Discipl en tenslotte twee pijlen naar de toekomst met het logo van de NORA Gebruikersdag 19 november 2019.
Op dinsdag 19 november namen bijna 100 overheidsarchitecten en belangstellenden deel aan de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag. In het prachtige gebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht, waar de gastheer uiteraard ook de eigen kennis deelde.

Het thema van de dag was de toekomst: Hoe ziet die toekomst eruit en hoe sorteren we daar alvast op voor?

Een belangrijke vraag hierbij is hoe we zorgen dat burgers en bedrijven de regie krijgen over hun gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Een ambitie die het Kabinet heeft uitgesproken in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid; NL DIGIbeter.

Het programma Regie op Gegevens – onderdeel van NL DIGIbeter - werkt het gelijknamige concept uit voor de Nederlandse Overheid. En focust daarbij specifiek op het onderdeel gegevensdeling tussen het publieke en het (semi)private domein.

Het innovatieve Discipl werkt aan bouwblokken vanuit een bredere maatschappijvisie waar regie door burgers en bedrijven een belangrijke rol speelt. Het past binnen een nieuwe tak van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.: Society Architecture.

De eerste werkende SSI (Self Sovereign Identity) oplossingen zijn al beschikbaar. Deelnemers maakten (nader) kennis met IRMA (‘I reveal my attributes’). En bespraken de rol en het belang van API’s. Wat betekenen API’s in de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de toekomst: hoe helpen die de diensten van de toekomst vorm te geven en daarbij de privacy te borgen. En wat heeft de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Community nodig om goed met API’s aan de slag te kunnen?

Voor het beantwoorden van die vragen doorliepen deelnemers een parcours door drie break-outsessies en een verdiepingssessie over Discipl of Regie op Gegevens. Allemaal bevatten ze delen van antwoorden op de hoofdvraag van de dag. De sprekers van de sessies sloten samen de dag af met een samenvatting van hun sessie en de inbreng die ze kregen.

Een deelnemer: “Een nuttige dag waarin je kennisneemt van nieuwe ontwikkelingen en daarover doorpraat met leden van de community”.

Uitgebreide impressie van de dag inclusief filmpjes en foto's

Expertgroep Gegevensmanagement werkt aan een toekomstbestendige visie op gegevensgebruik

24 oktober 2019 - Hoe ziet de toekomst van gegevensgebruik en -uitwisseling in NL en de publieke sector er uit en wat betekent dat voor jouw gegevensmanagement?

Op 30 oktober komt de NORA expertgroep Gegevensmanagement van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur bij elkaar rondom dit onderwerp om te kijken of onze visie op gegevensmanagement toekomstbestendig is. Met de leden van de expertgroep (o.a. UWV, DUO, Gemeente Breda, Kamer van Koophandel, VNG, Raad van de Kinderbescherming) en wat speciale gasten gaan we hier mee aan de slag.

De uitkomst van deze workshop delen we graag, sterker nog, daar willen we graag ook jouw reactie op. We publiceren de halffabricaten en de uiteindelijke visie op Gegevensmanagement én in de Linkedingroep NORA


Geonovum organiseert op 2 oktober de Open Geodag

12 september 2019 - Gemiddeld eens in de twee jaar is er rond het onderwerp Geo zoveel gebeurd, dat het de hoogste tijd is om iedereen bij te praten. Geonovum doet dit door de Open Geodag te organiseren. Op 2 oktober vertellen de medewerkers van Geonovum je het laatste nieuws over de standaarden, komen hun samenwerkingspartners aan het woord over de laatste ontwikkelingen en praten ze iedereen bij vanuit de verschillende innovatieplatforms.

Veel aandacht gaat er ook naar de ontwikkelingen in het kader van SDI.Next; de noemer waaronder geodata beter bruikbaar gemaakt wordt voor developers.

Deelname en aanmelden

Als altijd is de Open Geodag net zo open als de GEO-standaarden: iedereen mag aanschuiven en toegang is gratis. Aanmelden bij Geonovum kan nu al via de pagina van Open Geodag 2019 of direct in het aanmeldformulier.

Programma & Impressie eerdere edities

Het programma is nog niet definitief vastgesteld, wie zich aanmeld krijgt hier meer informatie over. Na elke Open Geodag deelt Geonovum een impressie op hun website, de impressies van de afgelopen jaren geven je een goed beeld van wat je op 2 oktober kunt verwachten.

Suggestie voor het programma

Heb je zelf een (niet commercieel) verhaal over actuele ontwikkelingen in jouw organisatie of sector die je op 2 oktober wilt delen met de geo-community? Neem dan contact op met de organisatie.


RADIO visualiseert de rol van Architectuur in de digitale wereld

12 september 2019 - Een tijdje geleden heeft de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) een visualisatie gemaakt van de rol van de architect. Dit kennisbeeld maakt voor niet-architecten, zoals opdrachtgevers en beleidsmedewerkers, duidelijk wat een architect doet om van een veranderopgave te komen naar gedragen oplossing.

Naast een korte beschrijving wat de architect doet is ook duidelijk gemaakt dat dit alleen in samenwerking kan: de architect levert niet alleen producten op, maar verwacht ook keuzes en acties van de opdrachtgever. Links in de cirkel zie je wat de opdrachtgever of CIO Office kan verwachten van de architect, rechts wat de architect verwacht van hen.

Dit maakt het niet alleen een goed instrument in de opleidingen die RADIO verzorgt, maar ook in gesprekken tussen architect en CIO Office, beleidsmedewerker of opdrachtgever.

Visualisatie met als titel Architectuur in een digitale wereld. Te zien zijn enkele afbeeldingen die de samenwerking van architect en opdrachtgever uitbeelden, het proces om te komen van veranderopgave naar gedragen oplossing en acties van de architect (links) en de opdrachtgever / organisatie zelf (rechts). In kaders zijn zowel de veranderopgave als de gedragen oplossing verder omschreven, evenals wat een architect doet. Zie de pdf-versie voor een uitgebreidere alternatieve tekst.
Klik op de afbeelding voor vergroting of download het kennisbeeld (PDF, 228 kB)

Meer weten over het kennisbeeld

Architectuur in de digitale wereld bij RADIO
Download kennisbeeld (PDF, 228 kB)

Verwant bij RADIO:

Kennisbeeld Datagedreven Werken

Technische update noraonline voltooid

1 september 2019 - Zoals eerder aangekondigd is de content van noraonline.nl op vrijdag 30 augustus gemigreerd naar een nieuwere versie van het onderliggende platform op basis van Mediawiki en Semantic Mediawiki. Die operatie is succesvol verlopen en de wiki staat dus weer open voor gebruik.

Wat verandert er door deze update?

Inhoudelijk verandert er niets en ook de structuur van de wiki blijft hetzelfde. De meeste bezoekers zullen dan ook weinig merken van de wijziging, behalve wat visuele verschillen in lettertypes en menu's en een licht verbeterde snelheid.

Je kunt alle wijzigingen teruglezen in de aankondiging van de update.

Hulp nodig?

De Helppagina's zijn al aangepast op alle wijzigingen. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met het team NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer & Doorontwikkeling - de eerste week alleen met Joris en Eric ivm vakantie van Marieke.

Feedback geven

Door de wijzigingen in lettertypes kunnen kaders wat verschuiven - zie je iets dat er raar uitziet, meld het dan even via nora@ictu.nl.


Lees oudere updates
</span>