Actueel

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Actueel)
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORA en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORA via RSS.

Updates[bewerken]

Voor een overzicht van alle updates bekijk de pagina alle nieuwsberichten.


De referentiearchitectuur Regie op Gegevens gaat van 25 april t/m 1 juni in openbare review via noraonline.[bewerken]

22 april 2022 - Het Programma Regie op Gegevens heeft een referentiearchitectuur gepubliceerd, die handvatten moet bieden om Regie op Gegevens in de praktijk te implementeren. De referentiearchitectuur heeft impact in de hele publieke sector en sluit daarom aan bij de NORA Familie. Als service naar de hele community ontsluiten we deze eerste publieke versie via noraonline.nl in een openbare review. De review staat open tot 1 juni 2022.

We zijn op zoek naar feedback vanuit de community van architecten, ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmedewerkers in de publieke sector. Jullie zijn de professionals die Regie op Gegevens in de praktijk zullen moeten realiseren, met de handvatten uit de referentiearchitectuur.

Test die handvatten, kijk of ze zinnig zijn en bruikbaar en stuur je bevindingen op via de paarse reviewlink op elke pagina van de referentiearchitectuur. Dan gaat het Programma Regie op Gegevens aan de slag om ze te verbeteren.

Reviewpagina inclusief reviewvragen


Kick-off NORA Expertgroep Beveiliging op 11 april 2022, doe jij mee?[bewerken]

5 april 2022 - Ben je (security)architect, implementeer je beveiliging, houd je toezicht of controleer je hierop, dan zijn we op zoek naar jou. We nodigen je van harte uit om mee te denken aan het herontwerp van het NORA-thema Beveiliging. Tijdens de kick-off op 11 april 2022, van 14.00 tot 16.00 uur, gaan we de behoeften in kaart brengen en de doelstellingen bepalen. Dit doen we online.

Meer lezen en aanmelden

Meer informatie over dit thema en de contactpersonen vind je op de NORA-pagina van het thema Beveiliging.


Consultaties standaarden voor betere gegevensuitwisseling en veiliger internet[bewerken]

11 februari 2022 - Het Forum Standaardisatie toetst t/m 25 februari 2022 drie aanpassingen aan de Lijst Open Standaarden via openbare consultaties, (via internetconsultatie.nl). De wijzigingen dragen bij aan betere gegevensuitwisseling en een veiliger internet.

Veiliger internet: Nederlands profiel bij OIDC (authenticatie) op Pas toe of leg uit

Onderwerp van consultatie is of de standaard NL GOV Assurance profile for OpenID Connect op de lijst met verplichte standaarden geschikt is om te verplichten voor de overheid (‘pas toe of leg uit’-lijst). Experts adviseren de standaard OpenID Connect 1.0 aan te vullen met een Nederlands profiel.

Betere gegevensuitwisseling: Peppol BIS (e-procurement) op lijst met Aanbevolen standaarden

In deze consultatie is de vraag of de standaard Peppol BIS geschikt is om aan te bevelen aan de overheid (lijst aanbevolen standaarden). Peppol BIS is een internationaal afsprakenstelsel in het elektronisch berichtenverkeer voor bestel, inkoop en facturatie (zie ook de pagina PEPPOL). Volgens experts bevordert Peppol BIS leveranciersonafhankelijke gegevensuitwisseling van aankoopopdrachten.

Verwijdering: COINS (bouwstandaard)

Het voorstel ter consultatie is om de bouwstandaard COINS 2.0 niet meer te verplichten of aan te bevelen aan de overheid. COINS is een standaard voor uitwisselen van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. COINS 2.0 heeft end of life-status bereikt. Experts adviseren dat COINS niet in aanmerking komt voor de Lijst Open Standaarden van Forum Standaardisatie.

Looptijd & meer informatie

Alle consultaties lopen tot en met 25 februari 2022. Nadere informatie vind je in het nieuwsbericht op de website van het Forum Standaardisatie.

Contactpersoon bij het Forum Standaardisatie is Hans Laagland, voor vragen of opmerkingen over de consultatie kun je met hem contact opnemen.


Architecten gezocht voor het uitwerken van implicaties bij (een deel van) de nieuwe NORA Architectuurprincipes[bewerken]

4 februari 2022 - NORA zoekt 12 Solution, Enterprise, Keten- en Business architecten die in maart-mei mee willen werken aan het invullen van implicaties bij (een deel van) de nieuwe Architectuurprincipes van de NORA.

Zijn er nieuwe NORA Architectuurprincipes dan?

Op 1 februari 2022 is de publieke review gesloten over het voorstel om de NORA-architectuurafspraken drastisch te veranderen. De Werkgroep NORA Architectuur Principes werkt hard aan het verwerken van de reviewopmerkingen en verwacht nog dit jaar een definitief voorstel in te dienen bij de NORA Gebruikersraad.

In de huidige versie bevat het voorstel 17 nieuwe Architectuurprincipes, die nog voorzien moeten worden van concrete Implicaties.

Waarom zou ik hier op dit moment tijd in willen investeren?

Om jezelf èn anderen in de toekomst een hoop tijd te besparen. Als de NAP's straks definitief worden ingevoerd, is de toepassing verplicht in de hele publieke sector. De oude Basisprincipes en Afgeleide Principes vervallen dan. Dat betekent dat in alle overheidsorganisaties (en nog een hoop ketenpartners) opnieuw gekeken moet worden naar alle bestaande architecturen: enterprise architectuur van de organisatie zelf en daarvan afgeleide domein- en doelarchitecturen, ketenarchitecturen waar ze bij betrokken zijn, architecturen van de eigen sector of overheidslaag, maar ook PSA's, solution architecturen en de templates die daarvoor gebruikt worden.

Als je nu instapt en meewerkt aan de implicaties:

  • Ben je straks al vertrouwd met de nieuwe principes
  • Sluiten de gepubliceerde Implicaties naadloos aan op je eigen praktijk en die van anderen in je veld
  • Kunnen anderen profiteren van jouw ervaring en expertise, omdat die verwerkt is in de NORA

Aanpak & tijdsinschatting

Drie of vier groepjes bekijken elk een deel van de architectuurprincipes en stellen zo concreet mogelijke implicaties op. Elk groepje bestaat uit vier architecten, waarvan 1 lid van de huidige Werkgroep NORA Architectuur Principes om consistentie en continuïteit te borgen. Elk groepje kijkt naar 4 of 5 principes (NAP 1 t/m 5, NAP 6 t/m 9, NAP 10 t/m 13 en NAP 14 t/m 17). Deelnemers kunnen hun voorkeur aangeven met welke NAP's ze het meeste affiniteit hebben.

Elk groepje komt in de periode maart-mei 3 keer bijeen voor een werksessie van 3 uur. Met voorwerk er bij komt dat neer op een inspanning van ca. 15 uur.

Wie zoeken we?

Solution, Enterprise, Keten- en Businessarchitecten die werken in de publieke sector en architectuurexpertise koppelen aan praktijkervaring in het eigen domein. Het zou mooi zijn om een mix te krijgen van verschillende overheidslagen, beleidsdomeinen en sectoren.

Ben jij zelf niet beschikbaar, of voldoe je niet aan het profiel? Help ons dan door deze oproep door te zetten naar de juiste personen. Dat kan ook op LinkedIn of via Twitter.

Meer informatie & Contact

Heb je interesse of aanvullende vragen, stuur dan een mailtje naar nora@ictu.nl.


Contacten gezocht om de toepasbaarheid van de nieuwe NORA Architectuurprincipes te toetsen bij grote overheidsprogramma's of projecten[bewerken]

4 februari 2022 - De NORA Architectuurafspraken staan op het punt om drastisch te veranderen. Voordat het definitieve wijzigingsvoorstel klaar is wil de Werkgroep NORA Architectuur Principes graag toetsen of de Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes goed toepasbaar zijn in de praktijk van grote overheidsprogramma's en projecten. Zij zoekt daarom contact met professionals binnen grote verandertrajecten met een digitale component.

Wie zoeken we?

Professionals die werken in overheidsprogramma's of grote projecten en willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de digitale overheidsdienstverlening. Dat mogen (project-) architecten zijn, maar ook business analisten en adviseurs. En natuurlijk opdrachtgevers en projectmanagers die het gesprek durven aan te gaan op basis van de Kernwaarden van Dienstverlening en Kwaliteitsdoelen.

Wat vragen we?

We willen graag dat jij (en je collega's) proberen om de voorgestelde architectuurafspraken proberen toe te passen in je eigen praktijk, alsof ze al vastgesteld waren. En dat je je ervaringen daarbij met ons deelt, zodat we die kunnen gebruiken om het definitieve voorstel aan te vullen en/of te verbeteren.

En we gaan graag in gesprek over hoe architectuur jullie kan helpen en wat je daarvoor nodig hebt.

Waarom zou ik daar tijd in willen investeren?

  1. Om de kwaliteit van je project- en programmaresultaten te verbeteren. De architectuurafspraken zijn niet alleen gemaakt door zeer ervaren professionals, maar zijn in publieke review erg goed ontvangen. Wat er nu ligt kun je dus zien als het product aan de kennis, expertise en jarenlange ervaring van architecten uit de hele publieke sector, die je kunt inzetten voor je eigen project. Je kunt wachten tot het is vastgesteld, of het nu al gebruiken - en als bonus al je vragen direct kunnen stellen.
  2. Om jezelf en anderen in de toekomst werk te besparen. Wanneer dit voorstel eenmaal is vastgesteld is het verplicht in de hele publieke sector: iedereen die een nieuwe overheidsdienst ontwerpt of doorbouwt op bestaande digitale diensten zal ze moeten toepassen. Hoe eerder je daarmee rekening houdt, hoe minder je later hoeft aan te passen. En hoe meer feedback we in deze fase krijgen, hoe makkelijker die toepassing is. Voor jou en voor anderen, in dit project en het volgende.