Opslag van gegevens

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Uitgefaseerd
Verouderde functie
Bron
GA Infrastructuur

Doel

De gegevens die de overheid gebruikt veilig kunnen opslaan.

Scope

Het gaat hierbij om robuuste, veilige opslag van gegevens in rust, in transit (denk aan buffers) en in memory (denk aan caches). De beschikbaarheid, authenticiteit en integriteit van deze gegevens dient te allen tijde te zijn verzekerd. Als burger, bedrijf en dienstverlener kun je ervan op aan dat de gegevens (en daaruit vloeiende informatie) veilig is.

Afspraak
We maken afspraken over de vereisten van gespiegelde data.

Afspraak
We maken tevens afspraken over de minimale encryptie sterkte en wanneer data wel of niet encrypted dient te zijn.

Voorziening
De opslag biedt een aantal componenten aan om deze veiligheid te borgen, zoals (homomorfe) encryptie en HSM. Het platform dat de opslag als dienst biedt garandeert de betrouwbaarheidsniveaus BBN2 en DEPV. Immers een aantal veiligheidsmaatregelen moeten om de opslag heen ingeregeld worden.
Denk hierbij aan Full disk encryption + RAID, Amazon Simple Queue Service, S3 storage, Amazon RDS, NFS (Network File System), Network Attached Storage (NAS), Virtual Private Cloud (VPC) storage, PersistentVolumeClaim (PVC) en backup-as-a-service.

Voorbeelden

Nog te bepalen.

Status

Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan:

 • ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual,
 • uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s),
 • visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur.

Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). GO brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden.

Documentatie

De visie uit de pressure cooker GO t.a.v. Infrastructuur is opgenomen in het document van de werkgroep: GO_Pressure_Cooker_Infrastructuur.pdf (PDF, 1,79 MB).

Naamgeving

Het visie document uit de pressure cooker gebruikt voor deze capability de naam Opslag


Gerelateerde generieke functies  Gerealiseerd door

  Standaarden

  Principes

  Visualisatie relaties

  debugging

  Graphviz DOT-code voor de visualisatie

  digraph GRAPHNAAM{
  graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
  node [shape=note];
  /* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Opslag van gegevens */
  8755 [URL="[[Opslag van gegevens]]", label="Opslag van gegevens"]
  
  { } -> 8755 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]
  
  
  8755 [URL="[[Opslag van gegevens]]", label="Opslag van gegevens"]
  8755 -> { } [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
  /* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Opslag van gegevens */
  8755 [URL="[[Opslag van gegevens]]", label="Opslag van gegevens"]
  
  { } -> 8755 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]
  
  
  
  
  
  /* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Opslag van gegevens */
  8755 [URL="[[Opslag van gegevens]]", label="Opslag van gegevens"]
  
  { } -> 8755 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
  }
  

  Oude visualisatie

  Gerelateerde onderwerpen

  Past toe
  Wordt toegepast in