Sjabloon:Placeholder review IAM verlengt

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit sjabloon is bedoeld om op de IAMIdentity and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om er voor te zorgen dat de juiste "identiteiten" (denk daarbij vooral aan personen of computers), voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten. pagina aan te geven dat de review periode verlengd is tot en met 28 september vanwege de vele reacties.

Gebruik het sjabloon door de code
{{Placeholder review IAMIdentity and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om er voor te zorgen dat de juiste "identiteiten" (denk daarbij vooral aan personen of computers), voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten. verlengt}}
toe te voegen aan een pagina en deze vervolgens goed te (laten) keuren.

Het sjabloon toont een kader met een tekst er in en geeft de pagina de categorie 'Placeholder' mee.. Aanpassingen aan de tekst maak je door dit sjabloon te bewerken en de tekst hieronder achter Uitgelicht| te wijzigen:


Vanwege de vele reacties en de verwerking daarvan is besloten om de Openbare Review voor het onderwerp Identity & Access Management te verlengen tot en met 28 september 2018.

Deze verlengde reviewperiode is inmiddels verstreken en de Expertgroep is bezig met het verzamelen en verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van de vele ingebrachte reviewopmerkingen. Zodra de eerste inventarisatie klaar is zullen de vervolgstappen gepubliceerd worden op de pagina Review IAM.