Basisarchitectuur overheidsorganisatie in relatie tot bouwstenen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Basisarchitectuur overheidsorganisaties

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gaat ervan uit dat de werkprocessen binnen een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. er in grote lijnen uitzien als in figuur 1.


Schema van de NORA beeldtaal, met de peilers Contactfuncties, Bedrijfsprocessen, Gegevens. Informatieuitwisseling verbindt deze met elkaar. Afnemers van diensten komen via één of meer contactfuncties (in blauw weergegeven) in contact met een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak.. De contactfuntie is via voorzieningen voor het uitwisselen van informatie (geel) gekoppeld aan de bedrijfsprocessen (oranje) en de verwerking en het beheer van gegevens (grijs). De hier gebruikte symbolen worden veelvuldig toegepast in figuren van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en andere overheidsarchitecturen.

Overzicht standaardbouwstenen

De tekst en figuren op deze pagina komen uit NORA 3.0 katern Strategie. Inhoudelijk is er niets veranderd, maar voorbeelden van voorzieningen zijn inmiddels verouderd.

Figuur 2 schetst de bouwstenen van de basisarchitectuur voor individuele overheidsorganisaties.Het zijn deze voorzieningen die ervoor zorgen dat de werkprocessen van organisaties met elkaar zijn verbonden. Hieronder worden de verschillende voorzieningen kort beschreven. Meer informatie is te vinden op de Routeplanner e-overheid [33]. Daarin worden ook andere instrumenten beschreven die een rol kunnen spelen bij interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. De verschillende katernen van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gaan in op het gebruik van de bouwstenen.


Indeling van bouwstenen zoals gehanteerd in NORA 3.0 Katern strategie. Indeling in Contactfuncties, Identity Management, Basisregistraties, Elektronische informatie-uitwisseling.