Bewerken van data

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Bron
GA Gegevensuitwisseling

Beschrijving

Diensten zijn geschikt om gegevens door afnemers zelf te laten bewerken.

  • Wijzigen actuele en historische data:
    • Afnemers moeten in staat zijn een dienst te gebruiken waarmee actuele en historische data worden gewijzigd. Voorbeeld: Een afnemer voegt via een dienst van het Kadaster een nieuwe publiekrechtelijke beperking toe aan de BRK-PB registratie bij het Kadaster. Voorbeeld: Een afnemer wijzigt de voornaam en het geslacht van een persoon zoals dat in een bestaande geboorteakte staat na een aanvraag tot geslachtsverandering.
    • Aanbieders bieden diensten waarmee actuele en historische data wordt vastgelegd. Voorbeeld: Het Kadaster biedt een dienst aan waarmee overheidsorganisaties publiekrechtelijke beperkingen kunnen toevoegen aan de BRK-PB registratie. Voorbeeld: Het Kadaster wijzigt de oppervlakte van een perceel binnen de BRK zoals dat gold op een datum in het verleden.
  • Wijzigen data binnen transactie:
    • Afnemers moeten in staat zijn een dienst te gebruiken die bij elkaar behorende data wijzigt en zorgt voor compleetheid en consistentie. Voorbeeld: Een afnemer gebruikt een dienst en levert daarbij gelijktijdig data aan over de aanvraag, betaling en levering die moeten leiden tot een complete en consistente vastlegging in een registratie.
    • Aanbieders moeten bij elkaar behorende data compleet en consistent als eenheid kunnen verwerken, en indien dat niet lukt de 'gegevenssituatie’ onveranderd laten. Voorbeeld: Een aanbieder verwerkt gelijktijdig aangeleverde aanvraag-, betaling- en levering-data binnen zijn registratie en borgt compleetheid en consistentie.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Bewerken van data */
12020 [URL="[[Bewerken van data]]", label="Bewerken van data"]

{ } -> 12020 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


12020 [URL="[[Bewerken van data]]", label="Bewerken van data"]
8817 [URL="[[Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)]]", label="Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)"]
12020 -> { 8817} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Bewerken van data */
12020 [URL="[[Bewerken van data]]", label="Bewerken van data"]

{ } -> 12020 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Bewerken van data */
12020 [URL="[[Bewerken van data]]", label="Bewerken van data"]

{ } -> 12020 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in