Bronnenbeheer

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Maatregel
ID:
Onderdeel van:
Leidraad Regelbeheer
Type maatregel:
Functionaliteit
Status:
Alle maatregelen

Gebruik van een bronnenbeheeromgeving, die geldigheidsbeheer en versiebeheer ondersteunt.

Toelichting

In een bronnenbeheeromgeving worden alle bronnen vastgelegd, die voor de scope van een wettelijke taak relevant zijn.

De geldigheid en de versie van de bronnen moet kunnen worden beheerd. Afhankelijk van het geval zal een bron direct onder beheer worden genomen of zal een verwijzing worden gelegd naar een specifieke versie van een bron in een extern beheerde omgeving.

Voorbeelden van externe omgevingen voor juridische bronnen zijn wetten.nl en rechtspraak.nl, waarnaar toekomstvaste verwijzingen kunnen worden gelegd .

Bij de voorbereiding van uitvoering zal een juridische bron vaak bestaan uit een concept (wijzigings)wet die nog niet op wetten.nl is gepubliceerd. In die gevallen is het nodig deze bron rechtstreeks in de bronnenbeheeromgeving op te nemen.

De gebruikte gegevensbronnen en de versie daarvan worden eveneens in de bronnenbeheeromgeving vastgelegd.

Het is verstandig om bij bronnenbeheer het architectuurprincipe 'Bronverwijzing' (ARB-07) toe te passen, zodat er geen dubbel beheer ontstaat.

Gerelateerde functionaliteit

Is relevant binnen aspecten