Directoraat-generaal Taxation and Customs Union (TAXUD)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Organisatie.png
Naam: Directoraat-generaal Taxation and Customs Union (TAXUD)
Website: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm
Rollen:EU Actor

Het Taxation and Customs Union Directorate-General (TAXUD) houdt zich bezig met douane en belastingen, waarbij zowel het beschermen van de (buiten-)grenzen en fraudeonderzoeken als het wegnemen van barrieres voor internationale handel en werk aan bod komen. Interoperabiliteit komt hier vooral aan bod bij de informatieuitwisseling tussen en met nationale douane- en belastingorganen.

Meer informatie


Rollen

EU Actor
Directoraat-generaal Taxation and Customs Union (TAXUD)CCN CSIDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.

Alle Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Directoraat-generaal Taxation and Customs Union (TAXUD)Is gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
CCN CSI (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanDirectoraat-generaal Taxation and Customs Union (TAXUD)