Discipl

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Cirkel met een geometrisch patroon van platte ovalen, waardoor zowel overlappende bloemen als cirkels lijken te ontstaan. Een deel van de ovalen is opgevuld in de kleuren blauw, donkerblauw, paars en donkerpaars.
Logo Discipl

Wat is Discipl?[bewerken]

Discipl staat voor "geDIStribueerd Collaboratief Informatie PLatform". Het is een belangrijk innovatieproject binnen het ICTU inspiratielab, waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe technieken zoals Aritificial Intelligence, Verifiable Claims, Distributed Ledgers en meer. Het gaat echter niet alleen om techniek: het team heeft eerst op basis van een trendanalyse een toekomstbeeld van een mogelijke èn wenselijke maatschappij geschetst en vervolgens een architectuur ontworpen die deze maatschappij kan ondersteunen en realiseren.

Een belangrijke trend is bijvoorbeeld dat mensen steeds vaker onderling in elkaars behoeften voorzien op een (deels-) geautomatiseerde manier: van het huren van een vakantieverblijf tot het regelen van vervanging voor een mantelzorger. Discipl wil dit ook mogelijk maken voor publieke diensten, zonder dat de administratieve verantwoording in de weg zit bij het snel vervullen van je behoefte. De onderliggende techniek maak je je individuele behoeften digitaal kenbaar, zoals je behoefte aan kinderopvang op dinsdagochtend, aan iemand die dagelijks je steunkousen komt aandoen, aan meer zonlicht in je achtertuin. Hebben we als samenleving democratisch bepaald dat burgers recht hebben op deze zaken, dan checkt het platform gelijk of je voldoet aan de voorwaarden. Zo ja volgt een check of de oplossing waar je om vraagt botst met de behoeften van anderen. Botst het niet, of kom je er samen uit, dan kan je claim direct worden uitgevoerd en zorgt de achterliggende techniek voor de administratie en verantwoording.

Waarom is Discipl belangrijk?[bewerken]

Discipl geeft een nieuw perspectief op publieke dienstverlening, niet alleen door de maatschappijvisie, maar ook doordat het platform snel en anoniem inzichtelijk maakt welke behoeften er in de samenleving zijn en welke oplossingen daarmee gematcht zijn. Binnen Discipl worden nieuwe technieken getest. De vraag is daarbij niet alleen of ze werken, maar ook welke impact ze hebben op de manier waarop burgers en overheid met elkaar omgaan.

Aan de hand van concrete use cases zien we een glimp van een innovatieve uitvoerende macht. Die geen tijd kwijt is aan administratie, maar zich kan richten op het ondersteunen en handhaven van een leefbare samenleving voor alle burgers.


Direct aan de slag

Hoe kan Discipl bijdragen aan de digitale dienstverlening in de publieke sector?

Voldoen diensten via Discipl aan NORA?
Vijflaagsmodel Discipl
Geteste technieken
discipl patroon(maatschappijvisie)
Discipl manifesto

Begrippen:

Sovereign Identity
Verifiable Claims
Convergent Facilitation
Distributed Ledger
→ [[..]]
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Discipl is open source en iedereen is uitgenodigd mee te denken:

Discipl op Github

Op het moment worden een aantal use cases uitgewerkt:

Use cases Nationaal Archief
gemeente Haarlem
toeristenbelasting gemeente Rotterdam
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Links Discipl:

discipl.org
Trailer Discipl
Whitepaper Discipl (Engels)
Whitepaper Discipl (Nederlands)

Contactpersoon is Bas Kaptijn (ICTU),

Discipl@ictu.nl
@discipl.org
Contact.png