Leidraad Regelbeheer Feedback op de wet

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Afbeelding met twee diagonale kruisende strepen en de tekst "Voeg hier een relevant plaatje toe (eerst uploaden naar de wiki, dan naam invullen in code waar nu Voorbeeldplaatje.png staat)"


Deze pagina is deel van het thema BRM.
Contactpersoon:Marc Siemelink
Contact: m.siemelink@belastingdienst.nl
Status: concept

Deze pagina is een concept. Reacties (m.siemelink@belastingdienst.nl) en/of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.


Feedback op de wet

Dit deel van de leidraad beschrijft de omgekeerde weg van deel 1. Bij het realiseren van een beleidsdoel worden bevindingen gedaan over:

  • de kwaliteit van wet- en regelgeving en alle daarop gebaseerde artefacten, waaronder bedrijfsregels;
  • de impact van wijzigingen in wet- en regelgeving en alle daarop gebaseerde artefacten, waaronder bedrijfsregels op de uitvoering;
  • het effect dat de uitvoering heeft op de doelgroep.

Het laatste punt is voor de evaluatie van de beleidsdoelen het belangrijkst. Door het effect te evalueren kan worden vastgesteld of en in hoeverre de beleidsdoelen zijn bereikt. Bij een beleidsdoel van inkomensnivellering kan zo worden gecontroleerd of bij burgers de inkomens-ongelijkheid inderdaad is afgenomen als gevolg van het beleid.

Hoewel zeer interessant, is het effect dat de uitvoering op de doelgroepen heeft niet nader uitgewerkt in de leidraad. De reden daarvoor is dat er op het moment van schrijven onvoldoende ervaring is opgedaan met dit thema om dit op een generieke - uitvoeringsorganisatie-overstijgende wijze te beschrijven.

Figuur 'Feedback en dialoog bij voortbrenging regelbeheer zonder rollen'

Bovenstaande figuur visualiseert de samenhang tussen beleidsdoelen, wet en regelgeving, impact op proces- gegevens- en regelbeheer in de uitvoeringsorganisatie en het effect van de nieuwe of gewijzigde wet-en regelgeving op de doelgroepen.

De blauwe lijn visualiseert de voortbrenging van de uitvoering richting doelgroepen. Voor zover het regelbeheer betreft is dit beschreven in deel 1.

De onderbroken oranje lijn visualiseert de feedback van doelgroepen en uitvoeringsorganisatie op de kwaliteit, de impact en het effect van de artefacten waarmee de beleidsdoelen gerealiseerd worden.

Multi-disciplinaire samenwerking

Het traject van Feedback op de wet kan effectief en efficiënt worden uitgevoerd als de verschillende rollen in de voortbrenging in een multi-disciplinair voortbrengingsteam samenwerken.

De wetsjurist werkt samen met de regelanalist, gegevensontwerper en procesontwerper om de feedback op de wet te formuleren. Het multi-disciplinaire voortbrengingsteam bespreekt de feedback met de opdrachtgever.

Doelen - Feedback op de wet

In dit deel worden de business-doelen beschreven die betrekking hebben op de dialoog met de wetgever over de kwaliteit van de wetgeving (en de hierop gebaseerde artefacten) en de impact van de wetgeving op de uitvoeringsorganisatie.

Doelen:

  • Kwaliteit
  • Impact
  • Effect (niet verder uitgewerkt)