BRM

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is een concept. Reacties via m.siemelink@belastingdienst.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.


Thema-afbeelding Regelbeheer

Wat is Regelbeheer?[bewerken]

Regelbeheer is het "geheel aan methoden, technieken, hulpmiddelen en voorschriften om regels te ontwerpen, analyseren, valideren, verifiëren, uit te rollen, uit te voeren, te beheren en te evalueren." [1]

In plaats van de term 'Regelbeheer' wordt ook wel gesproken over 'Regelbeheersing', 'Business Rules Management (BRM)', 'Kennisgebaseerd Werken' of 'Regelgestuurd werken'.

Waarom is Regelbeheer van belang?[bewerken]

Uitvoeringsorganisaties hebben het zo goed mogelijk uitvoeren van de voor hen toepasselijke wet- en regelgeving als kerntaak. Maar hoe gaan zij er nu voor zorgen dat dit, zowel binnen hun eigen organisatie als in samenwerking in ketenverband, wordt gerealiseerd? Op welke wijze worden wet- en regelgeving vertaald naar uitvoeringsinstructies voor medewerkers en modellen of code voor IT-systemen die de wet- en regelgeving uitvoeren?

Door het toepassen van regelbeheer wordt beoogd het volgende te bereiken:

  • Rechtmatigheid – de uitvoering is conform wet- en regelgeving
  • Consistentie – ongeacht het kanaal worden wet- en regelgeving op dezelfde wijze uitgevoerd
  • Uitlegbaarheid – het waarom/bestaansrecht van een dienst, de bij de uitvoering van de dienst gebruikte regels, het individuele besluit en de bedoeling van de wet zijn voor de klant beschikbaar en helder
  • Wendbaarheid – de uitvoeringsorganisatie is in staat om wijzigingen in wet- en regelgeving tijdig te kunnen doorvoeren in de verschillende uitvoeringsonderdelen van de organisatie.


Direct aan de slag

Door de Expertisegroep Regelbeheer is een Leidraad Regelbeheer ontwikkeld. In deze Leidraad zijn twee zichtlijnen uitgewerkt:

  1. Zichtlijn: Van Wet naar Loket
  2. Zichtlijn: Feedback op de Wet

De Leidraad bevat verder principes voor en aspecten van Regelbeheer, evenals maatregelen waarmee Regelbeheer binnen een uitvoeringsorganisatie gerealiseerd kan worden.

Leidraad Regelbeheer
Leidraad Regelbeheer Van wet naar loket
Leidraad Regelbeheer Feedback op de wet
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn al organisaties die ervaring opgedaan hebben met Regelbeheer.

Voorbeelden:

Pleio-pagina van de Expertisegroep Regelbeheer
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Nuttige links:

→ Regelbeheer ligt in het verlengde van Wendbaar Wetgeven
→ Diverse publicaties over Traceerbaarheid voor regelbeheer, Regelbeheer en transparantie-eisen en Regelbeheer en agile werken zijn te vinden op de website van Knowbility

Dit thema wordt opgebouwd en beheerd door:

Expertisegroep Regelbeheer

Contactpersoon:Marc Siemelink

m.siemelink@belastingdienst.nl

Contact.png
  1. Zoet, M., de Haan, E., & Smit, K. (2014). Van Wetsanalyse tot Producten en Diensten voor Burgers en Bedrijven. Utrecht, Hogeschool Utrecht.