Leveren en gebruiken van datadiensten

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Bron
GA Gegevensuitwisseling

Beschrijving

Diensten leveren afnemers op verzoek data conform opgegeven selectiecriteria.

 • Uitwisselen data op basis van selectie:
  • Afnemers moeten in staat zijn om selectiecriteria op te geven op basis waarvan een dienst de juiste data kan leveren. Voorbeeld: Een gemeente vraagt met een BSN als selectiecriterium de verblijfplaats op van een natuurlijk persoon.
  • Aanbieders moeten in staat zijn om data te leveren op basis van opgegeven selectiecriteria. Voorbeeld: RVIG verstrekt verblijfplaats-data van een natuurlijk persoon op basis van het BSN dat bij opvraging is meegegeven.
 • Opvragen actuele en historische data:
  • Afnemers moeten actuele en historische data kunnen opvragen. Voorbeeld: Een afnemer gebruikt een API van het Nationaal Parkeer Register om te beoordelen of een voertuig op basis van kenteken op dat moment toegang tot een parkeervoorziening moet krijgen. Voorbeeld: Een afnemer bevraagt via een API uit de Basisregistratie Voertuigen op wiens naam een kenteken geregistreerd was op een datum in het verleden. Voorbeeld: Een afnemer vraagt na ontvangst van een informatiearme notificatie over een plaatsgevonden verhuizing op een adres aanvullende gebeurtenisdata op om te weten welke personen zijn verhuisd.
  • Aanbieders moeten in staat zijn actuele en historische data te verstrekken. Voorbeeld: Het Kadaster verstrekt de actuele gegevens van een perceel. Voorbeeld: Een gemeente verstrekt gegevens over de huwelijkse staat van een persoon zoals die gold op een datum in het verleden. Voorbeeld: Een gemeente verstrekt een genotificeerde partij detailgegevens over een eerder genotificeerde gebeurtenis.
 • Uitwisselen getransformeerde data:
  • Afnemers moeten in staat zijn om data om te vormen naar een vereist dataformaat. Voorbeeld: Een gemeente zet data van een lokale applicatie via een Digikoppeling-adapter om naar het Digikoppeling ebMS-formaat voordat data worden uitgewisseld. Voorbeeld: Aanbieders en intermediairs moeten in staat zijn om data om te vormen naar een vereist dataformaat. Voorbeeld: Rinis zet aangeleverde data van een organisatie om naar het eDelivery-dataformaat.
 • Uitwisselen afgeleide data o.b.v. selectie:
  • Afnemers moeten in staat zijn om selectiecriteria op te geven op basis waarvan een dienst data kan verstrekken die is afgeleid van vastgelegde data. Een gemeente stelt op basis van meerdere opgevraagde adresattributen een opgemaakt adres samen. Voorbeeld: Het CBS vraagt in de rol van afnemer verschillende soorten data op om op basis daarvan statistische data te kunnen berekenen. Voorbeeld: Aanbieders moeten in staat zijn om data af te leiden van vastgelegde data en deze te verstrekken. Voorbeeld: Het CBG levert in de rol van aanbieder aan afnemers statistische data die is afgeleid van vastgelegde data.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Leveren en gebruiken van datadiensten */
12017 [URL="[[Leveren en gebruiken van datadiensten]]", label="Leveren en gebruiken van datadiensten"]

{ } -> 12017 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


8817 [URL="[[Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)]]", label="Gegevensuitwisseling (Generieke Functie)"]
12017 [URL="[[Leveren en gebruiken van datadiensten]]", label="Leveren en gebruiken van datadiensten"]
12017 -> { 8817} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Leveren en gebruiken van datadiensten */
12017 [URL="[[Leveren en gebruiken van datadiensten]]", label="Leveren en gebruiken van datadiensten"]

{ } -> 12017 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Leveren en gebruiken van datadiensten */
12017 [URL="[[Leveren en gebruiken van datadiensten]]", label="Leveren en gebruiken van datadiensten"]

{ } -> 12017 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in